Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marzena Papiernik-Wojdera
ORCID: 0000-0002-2872-0881

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja w zakresie finansów i analizy przedsiębiorstwa.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.5
JEL: G32

Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym
przedsiębiorstw sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013–2018. Tematyka
ta została ukazana przez pryzmat zmian w poziomie kapitału obrotowego brutto i netto, zmian cyklu

konwersji gotówki i jego składowych oraz wskaźników pozycji kredytowej. Powyższe zagadnienia
rodzą szczególne zainteresowanie w obliczu, notowanego w Polsce od ponad trzech lat, wzrostu
liczby przedsiębiorstw niewypłacalnych. Tendencja ta jest najbardziej nasilona w odniesieniu do
przedsiębiorstw transportowych.
W artykule uwaga została zwrócona także na zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu badanej sekcji.
Zostały one nakreślone przez pryzmat dynamiki PKB, wartości dodanej brutto transportu i gospodarki
magazynowej, liczby przedsiębiorstw oraz obrotów rozważanej sekcji w latach 201–2019, czyli w
okresie nasilonego wzrostu dynamiki przedsiębiorstw niewypłacalnych. Postępowanie badawcze
obejmowało badania literatury oraz analizę danych statystycznych w wybranych okresach.

Słowa kluczowe: zarządzanie kapitałem obrotowym; sektor transportu i gospodarki magazynowej; przedsiębiorstwo niewypłacalne