Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Monika Bal
ORCID: monika.bal@ue.poznan.pl
Doktorantka w Katedrze Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.5

Celem artykułu jest identyfikacja grup strategicznych działających na rynku polskim w branży organizatorów turystyki oraz analiza konkurencji w tej branży. Przeprowadzone badania umożliwiły selekcję czynników różnicujących touroperatorów działających na rynku polskim, a następnie dobór zmiennych i w efekcie sporządzenie mapy grup strategicznych sektora. W oparciu o mapę, przedstawiona została podstawowa analiza konkurencji sektora.

Słowa kluczowe: grupy strategiczne; kluczowe czynniki sukcesu; turystyczny łańcuch dostaw; touroperatorzy

Doktorantka w Katedrze Logistyki w Instytucie Gospodarki

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu.