Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Monika Bal
ORCID: monika.bal@ue.poznan.pl
Doktorantka w Katedrze Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu.

Doktorantka w Katedrze Logistyki w Instytucie Gospodarki

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu.