Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 10/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Andrzej Buszko

Hurtownia informacji w koncepcji struktury informatycznej firmy logistycznej
Współczesna gospodarka stawia przed podmiotami gospodarującymi wymóg uwzględnienia w strategii działania wielu uwarunkowań. Zalicza się do nich przede wszystkim globalizację, decentralizację, wzrost wymagań co do jakości świadczonych usług, dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz wymóg zwiększania zasobów wiedzy. W konsekwencji warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa logistycznego jest nie tylko umiejętność pozyskania i wykorzystania informacji na bieżąco, ale także umiejętność gromadzenia takich zasobów, które mogą okazać się niezwykle przydatne w przyszłości.

Piotr Hanus

Decyzyjna gra zespołowa: "Przepływ informacji między klientami, przedsiębiorstwem i dostawcami"
Przedsiębiorstwa poszukują możliwości obniżenia kosztów działalności przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu obsługi klienta. Jednym z podstawowych warunków pozwalających na koordynację czynności i realizację zamówienia klienta w odpowiednim czasie i miejscu przy zachowaniu odpowiednich kosztów i jakości obsługi jest zapewnienie adekwatnej informacji wszystkim ogniwom uczestniczącym w tym procesie. Pomocna w tym może być prezentowana w artykule decyzyjna gra zespołowa. Inspiracją do jej stworzenia były uwagi i sugestie personelu wielu przedsiębiorstw różnych branż oraz studentów. Dotyczyły one braku adekwatnej informacji na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. Autor wykorzystuje tę grę w procesie dydaktycznym. Może ona również służyć jako narzędzie pomocnicze dla przedsiębiorstw chcących szybko i w niekonwencjonalny sposób poszerzyć swoje wiadomości na temat roli procesów informacyjnych i komunikacji przy przyjęciu i przetwarzaniu zamówienia oraz podczas realizacji dostaw.

Edward Mendyk

Syberyjskie magistrale kolejowe
Przez wielkie przestrzenie syberyjskie przebiegają już dwie magistrale kolejowe, obsługujące również przewozy euroazjatyckie - magistrala transsyberyjska oraz magistrala bajkalsko-amurska, pobudowane w nader trudnych warunkach naturalnych. Pierwsze propozycje i projekty zagospodarowania transportowego obszarów zabajkalskich i nadamurskich pojawiły się w pierwszej połowie XIX w. Autor koncentruje się w artykule na historii budowy magistrali, ich znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Azji Środkowej i możliwości zapewnienia realizacji dynamicznie rozwijającej się wymiany handlowej pomiędzy światowymi centrami gospodarczymi Europy i Azji.

Elżbieta Giska

Procedura dopuszczenia do obrotuProcedura dopuszczenia do obrotu jest najczęściej stosowaną procedurą celną. Dopuszczenie do obrotu nadaje towarom niewspólnotowym status towarów wspólnotowych, przy czym wymaga ono zastosowania środków polityki handlowej (np. pozwolenia na przywóz dla towarów objętych kontyngentem w przywozie), spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów (np. przedłożenia świadectwa weterynaryjnego dla zwierząt) oraz zastosowania opłat prawnie należnych (na podstawie taryfy celnej Wspólnot Europejskich). Ważne dla importerów i eksporterów!

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Handel elektroniczny w 8 wybranych organizacjach biznesowych - studium przypadku
Rokrocznie wzrasta liczba zastosowań handlu elektronicznego w biznesie. Coraz więcej firm stara się wkroczyć na rynek rządzący się regułami biznesu elektronicznego w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Handel elektroniczny wpływa na proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, obniża jego koszty operacyjne oraz zwiększa poziom satysfakcji klientów. Z drugiej strony wymaga on od organizacji zmiany dotychczasowych modeli, a także procesów biznesowych. Majed Al-Mashari, pracownik naukowy Wydziału Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie im. Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej, zbadał 8 wielkich organizacji biznesowych pod kątem doświadczenia w handlu elektronicznym.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Sądownictwo polubowne - nowa regulacja
Sądownictwo polubowne, jako odstępstwo od zasady rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy państwowe, występuje - można powiedzieć - powszechnie, a więc w systemach prawych prawie wszystkich krajów. Ustawą z 25 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 178, poz. 1478) wprowadzono nową regulację sądów polubownych. Dotychczas zagadnienia sądownictwa polubownego były zawarte w przepisach kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r. w księdze czwartej, w artykułach 695715. W postaci podobnej do obecnej sądownictwo polubowne występowało w poprzednio obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego.
Edukacja ekonomiczna

Paweł Ślaski

Prognozowanie popytu w Excelu
W numerze 3/2004 "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" Zdzisław Sarjusz-Wolski, zaprezentował możliwość zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania sprzedaży. W nawiązaniu do tej publikacji w niniejszym artykule autor przedstawił model prognozowania popytu wykorzystujący arkusz kalkulacyjny, opracowany przy użyciu symulacji komputerowej. Symulacja w działaniach logistycznych jest formą eksperymentowania na modelu komputerowym, dostarczającą odpowiedzi na pytanie: jak analizowany system logistyczny będzie się zachowywał w określonej sytuacji. Istotą prezentowanego modelu jest wykorzystanie generatorów liczb pseudolosowych do symulowania przebiegającego w czasie danego zjawiska gospodarczego.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł