Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki (Polska) Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika "Material Economy and Logistics” Maciej Urbaniak ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1994 r., gdzie też w 1997 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 1999 pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2011 decyzją Prezydenta RP

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki (Polska)

Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika "Material Economy and Logistics”

Maciej Urbaniak ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1994 r., gdzie też w 1997 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 1999 pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2011 decyzją Prezydenta RP został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Odbył wizyty studyjne w ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych (Texas University w Austin), Wielkiej Brytanii (The Nottingham Trent University), Hiszpanii (Santander University), we Francji (l'Université de Rennes, l'Université Jean Moulin / Lyon III). Autor ponad 200 publikacji z zakresu budowania relacji w łańcuchach dostaw, zarządzania jakością, logistyki. Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach i seminariach naukowych w Austrii (Wiedeń), Chinach (Pekin, Kanton), Canada (Winnipeg), Greece (Saloniki), Korea (Suwon), Norwegii (Stavanger), Wielkiej Brytanii (Derby, Edinburgh, Nottingham), Hiszpanii (San Sebastian), Portugalii (Lizbona), Słowenii (Maribor). Kieruje Katedrą Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykaz wybranych publikacji:​
Maciej Urbaniak, Risk factors affecting relations with suppliers, „LogForum” (1895-2038), 2019, nr 15 (2), s. 255-263 [DOI] [URL].
Maciej Urbaniak, The role of process improvements tools in building relationship between suppliers and industrial clients, „Economic and Social Development” (1849-7535), 2018, s. 127-134 [URL].
Maciej Urbaniak, Determinants of process improvement by suppliers, „Proceeding 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)” (2475-885x), 2017, s. 318-322 [URL].
Maciej Urbaniak, The role of improvement tools in Polish production companies, [w:] (red.), Production Management and Engineering Sciences (978-1-1380-2856-2), Wydawnictwo CRC Press, Londyn 2016, s. 311-316 [DOI].
Maciej Urbaniak, The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships and in the supply chain, „LogForum” (1895-2038), 2015, nr 2, s. 199-205.  
Maciej Urbaniak, The role of the continuous improvement tools of processes in building relationships in supply chain, „LogForum” (1895-2038), 2015, nr 1, s. 41-50.
Maciej Urbaniak, Programy rozwoju dostawców, „Gospodarka Materialowa & Logistyka” (1231-2037), 2014, nr 2, s. 31-36.
Maciej Urbaniak, Evaluation of the effects of quality management system improvement, „Foundations of Management. International Journal” (2080-7279), 2011, vol. 3, nr 1, s. 97-108.
Maciej Urbaniak, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością (978-8-3752-5427-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.