Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Olimpia Kunert
ORCID: 0000-0001-9036-8746
Dyrektor Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Założycielka Fundacji Promocji Kompetencji. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji innowacyjnej i restrukturyzacji przemysłu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach zarządzania procesami transferu technologii, wdrażania innowacyjności, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.4
JEL: H420

Dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z koniecznością kształtowania płac adekwatnie do trudności wykonywanej pracy. Określenie zakresu i stopnia, w jakim czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy różnią się, jaka jest wartość wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jakie kwalifikacje powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu, a w jakim stopniu odpowiedzialność za pracę, jak ocenić obciążenia psychiczne lub wysiłek fizyczny, a także uciążliwość warunków pracy, wymagają silnego wsparcia metodologicznego.

Metoda „Quatro” umożliwia alokację środków na wynagrodzenia zgodnie z określonym poziomem trudności w pracy. Badania 920 stanowisk pracy w dziedzinie logistyki usług lotniskowych, w których można zaobserwować pełny przekrój zadań wymagających zarówno kwalifikacji ogólnych, jak i specyficznych, wykazały, że wymagany poziom specyficznych kwalifikacji znacznie przewyższa poziom kwalifikacji ogólnych. Równocześnie, kryteria oceny trudności w pracy w technicznym środowisku pracy usług lotniskowych były znacznie rozszerzone ze względu na obecność wielu potencjalnych czynników ryzyka. W rezultacie badań stwierdzono, że na stanowiskach pracy wymagających specyficznych kwalifikacji z zakresu obsługi lotniskowej, poziom wynagrodzeń prawie połowy badanych stanowisk, nie był adekwatny do występujących tam trudności pracy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo w portach lotniczych.

Słowa kluczowe: logistyka lotnictwa; trudność pracy; wynagrodzenia

Dyrektor Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Założycielka Fundacji Promocji Kompetencji. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji innowacyjnej i restrukturyzacji przemysłu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach zarządzania procesami transferu technologii, wdrażania innowacyjności, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.