Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.1
JEL: M11
Olimpia Kunert ORCID: 0000-0001-9036-8746 , e-mail: o.kunert|law.mil.pl| |o.kunert|law.mil.pl

Wartość informacyjna indeksów materiałowych w logistycznym systemie informacji

Aktualnie przetwarzanie i przesyłanie ogromu informacji towarzyszących przepływom materialnym
realizowane jest za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych.
Jednak uzyskiwane efekty są bardzo różne w zależności od przygotowania przedsiębiorstwa do
przyjęcia określonej techniki informatycznej.
Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi należy uporać się przed rozpoczęciem wdrożenia
zintegrowanego systemu zarządzania, jest ustalenie wszelkich zasad indeksowania i znakowania
informacji zawartych w bazach danych. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, bowiem z jednej
strony ujednolica zapisy informacyjne w bazach i czyni je unikalnymi ze względu na cechy czy
parametry, z drugiej zaś, umożliwia selekcjonowanie i wybieranie informacji według określonych
kryteriów oraz agregowanie danych.
Wykonane badania zawartości baz danych wykazały, że w większości badanych przedsiębiorstw
występowały pozycje nieaktywne od ponad 5 lat, w ilości od 28 do 45%. Sytuacja taka wymaga
oczyszczenia bazy danych i dopiero pliki aktywnych indeksów mogą być podstawą utworzenia nowej
bazy materiałowej.
Istotnym efektem tej operacji ma być z jednej strony uporządkowanie informacji w aktualnych
bazach związanych z gospodarką materiałową dla bieżących potrzeb przetwarzania danych, z drugiej
przygotowanie istniejących zasobów do migracji do nowego systemu informatycznego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wartość informacyjna indeksów materiałowych; system informacji; zintegrowany system zarządzania; technika informatyczna

Bibliografia

Chaberek M., Jezierski A. (2010). IT tools in logistics processes, Warszawa: Ce DeWu.pl.
Chauvet A. (1997) Management methods Guide, Warszawa: Poltext.
Ferenc R., Instruments to support decision competencies of an investment project manage, O. Kunert
(ed.) Creative Industry Manager,
Lodz: University of Technology.
Waściński T. (2012). Integrated management systems in logistics processes, University of Natural
Sciences and Humanities in Siedlce, 95.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę