Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.4
JEL: H420
Olimpia Kunert ORCID: 0000-0001-9036-8746 , e-mail: o.kunert|law.mil.pl| |o.kunert|law.mil.pl

Badanie trudności pracy w logistyce usług lotniskowych

Dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z koniecznością kształtowania płac adekwatnie do trudności wykonywanej pracy. Określenie zakresu i stopnia, w jakim czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy różnią się, jaka jest wartość wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jakie kwalifikacje powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu, a w jakim stopniu odpowiedzialność za pracę, jak ocenić obciążenia psychiczne lub wysiłek fizyczny, a także uciążliwość warunków pracy, wymagają silnego wsparcia metodologicznego.

Metoda „Quatro” umożliwia alokację środków na wynagrodzenia zgodnie z określonym poziomem trudności w pracy. Badania 920 stanowisk pracy w dziedzinie logistyki usług lotniskowych, w których można zaobserwować pełny przekrój zadań wymagających zarówno kwalifikacji ogólnych, jak i specyficznych, wykazały, że wymagany poziom specyficznych kwalifikacji znacznie przewyższa poziom kwalifikacji ogólnych. Równocześnie, kryteria oceny trudności w pracy w technicznym środowisku pracy usług lotniskowych były znacznie rozszerzone ze względu na obecność wielu potencjalnych czynników ryzyka. W rezultacie badań stwierdzono, że na stanowiskach pracy wymagających specyficznych kwalifikacji z zakresu obsługi lotniskowej, poziom wynagrodzeń prawie połowy badanych stanowisk, nie był adekwatny do występujących tam trudności pracy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo w portach lotniczych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka lotnictwa; trudność pracy; wynagrodzenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE.

Kunert O. (1997). Metoda kreowania zachowań rynkowych przedsiębiorstw, Łódź: wyd. ZN PŁ Nr 775.

Kunert O., Ferenc R. (2007). Strategia wynagrodzeniami wspomagana, Warszawa: Wyd. INFOR SA ISBN 078-83-7440-177-7, płyty CD w serii „Liderzy sukcesu”.

Lundy O., Cowling A. (2000). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: wyd. Oficyna Ekonomiczna.

Poels F. (2002). Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Kraków: wyd. Oficyna Ekonomiczna.

Woodruffe CH. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Kraków: wyd. Oficyna Ekonomiczna.

Ustawa z 3.07.2002 r. — Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 ze zm.).

Doc 9859 AN/474 — Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 24.11.2015 r.

Ustawa z 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 24 ze zm.).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę