Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.7
JEL: L91, L92, L98
Kamil Pawłowski ORCID: 0000-0003-0483-921X , e-mail: camil1999|gmail.com| |camil1999|gmail.com

Polska kolej transgraniczna w dobie pandemii COVID-19

Kolej transgraniczna jest szybkim sposobem na przemieszczenie się do innego państwa. Pociągi są środkiem transportu, w którym formalności związane z przekraczaniem granic są relatywnie proste. Obecnie Polska prowadzi ruch transgraniczny kolejowymi przewozami pasażerskimi z prawie wszystkimi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą i Litwą. Ogólnoświatowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 zaburzyła funkcjonowanie transportu pasażerskiego pomiędzy państwami. W Polsce miało to wpływ na rozkłady jazdy pociągów kursujących do krajów sąsiedzkich. Liczba kursów uległa zmniejszeniu, a niektóre trasy zostały zupełnie zawieszone. Nie pozostała również bez wpływu na ruch transgraniczny wojna na Ukrainie. Fundamentalnym celem artykułu jest analiza połączeń transgranicznych oraz ich ocena i wskazanie kierunku zmian po pandemii COVID-19. W artykule przebadano aktualną na ten moment siatkę połączeń i omówiono ją ze względu na dostępność transportową. Wyniki analizy posłużą do porównania połączeń kolejowych pomiędzy sobą, a w efekcie wskazania pewnych zależności. Prezentowane dane pomogą w odpowiedzi na pytanie, czy kolej transgraniczna w dobie pandemii uległa znacznej transformacji oraz jaki jest kierunek obserwowanych zmian. Rozważania te mogą stanowić inspirację do dalszych badań w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie transgranicznych przejść kolejowych i połączeń pomiędzy Polską a jej sąsiadami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport kolejowy; kolej transgraniczna; ruch międzynarodowy; COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Bajak, M. (2022). Smart logistics: Sustainable distribution in the age of the Internet of Things. W: J. Domagała, A. Górecka, M. Roman (Red.), Sustainable Logistics. How to Address and Overcome the Major Issues and Challenges (223–248). Taylor & Francis.

Beim, M., & Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgenicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny, (10), 19–24.

Budzowski, A. (2015). Problem międzynarodowych połączeń Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny, (1), 15–23.

Dębicki, M. (2019). Wyczytane z rozkładu jazdy. Transgraniczne połączenia kolejowe Polski – portret ilościowy i wstępne tropy interpretacyjne. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 4(13), 112–130. https://doi.org/10.15584/johass.2019.4.7

Kolosov, V., & Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica, 91(1), 5–16. https://doi.org/10.7163/gpol.0106

Komornicki, T. (1999). Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996. Geopolitical Studies. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Małysz, M. (2020). Nocne pociągi dalekobieżne w przestrzeni Polski – zarys historyczny i perspektywy rozwoju. Prace Geograficzne, (160), 53–73. https://doi.org/10.4467/20833113pg.20.003.12261

Pawłowski, K. (2021a). Uwarunkowania wykorzystywania transportu kolejowego w rozwoju turystyki międzynarodowej. W: K. Borodako (red.), Turystyka w okresie pandemii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.12657/9788379863501-13

Pawłowski, K. (2021b). Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym w sytuacjach kryzysowych na przykładzie PKP Intercity w trakcie pandemii COVID-19. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 36–44. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.6.4

Pawłowski, K. (2022). Implikacje modernizacji połączeń kolejowych pomiędzy Krakowem i Katowicami na podstawie analizy rozkładu jazdy pociągów (13.12.2020–11.12.2021). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 29–36. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2022.4.4

Rogall, H. (2010). Ekonomika zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sitarz, M., Bużałek, T., Pomykała, A., & Raczyński, J. (2019). Katowicki Węzeł Kolejowy – uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju TEN-T. Technologia Transportu Szynowego, (11–12), 35–36.

Smolarski, M. (2018). Kolejowe przejścia graniczne na granicy polsko-czeskiej. Stopień wykorzystywania i oferta przewozowa. Przegląd Komunikacyjny, (3), 1–6.

Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym. Diffin.

Taczanowski, J. (2012). A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. W: D. Szymańska, J. Biegańska (Red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, (18), 125–138. https://doi.org/10.2478/v10089-012-0025-1

Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Wyszomirski, O. (2008). Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę