Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przemieszczanie wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w okresie (czasie) pokoju 46

Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez siły zbrojne działań. Ważne miejsce w procesie dowodzenia zajmuje kierowanie ruchem wojsk, które jest integralną częścią procesu dowodzenia obejmującą planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie realizowane przez zespół sił z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów dla zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego ruchu wojsk. Posiadanie możliwości przemieszczania sił w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Celem artykułu jest identyfikacja zasad oraz procedur przemieszczania wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w czasie pokoju.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: siły zbrojne; transport i ruch wojsk; przemieszczenie; infrastruktura drogowa; infrastruktura logistyczna; potencjał logistyczny

Bibliografia

Chrobak, R. (2008). Kierowanie przemieszczaniem wojsk na terenie kraju. Pojęcie, organizacja, system. Warszawa: AON.

Czupryński, A. (2002). Wybrane problemy ruchu wojsk na terenie kraju. Warszawa: AON.

Kowalkowski, St. (2011). Kierowanie ruchem wojsk lądowych w operacjach. Warszawa: AON.

Decyzja (2013) Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z 24.12.2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, (Dz.Urz. MON 2013, poz. 390), https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.1.

Decyzja (2014) Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej, (Dz.Urz. MON 2014, poz. 11), https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.1.

Doktryna (2014), Transport i Ruch Wojsk Sił Zbrojnych RP, DD/4.4 (B), MON, Bydgoszcz.

Dyrektywa (2019), Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP, (M.P. 2019, poz. 15).

Rozporządzenie (2004) Rady Ministrów z 3.02.2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach, (Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 294).

Rozporządzenie (2012a) Ministra Obrony Narodowej z 28.09.2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne, (Dz.U. 2012 poz. 1257).

Rozporządzenie (2012b) Ministra Obrony Narodowej z 9.11.2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne, (Dz.U. 2012 poz. 1364), https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7330.

Rozporządzenie (2012c) Ministra Obrony Narodowej z 21.11.2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. 2012 poz. 1368).

Zasady Wojskowego Ruchu Drogowego, DU-4.4.4 (B) (2015), MON, Warszawa.

http://www.iwspsz.wp.mil.pl (stan na dzień 10.03.2019 r.).

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę