Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Robert Brodzik
ORCID: 0000-0001-9303-8785
Adiunkt w Katedrze Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Specjalista w zakresie transportu, logistyki wojskowej oraz infrastruktury logistycznej.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.3
JEL: R41

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, powodowanych przez transport drogowy wybranych materiałów niebezpiecznych. W pracy zostały poruszone zagadnienia klasyfikacji materiałów niebezpiecznych i używanych do tego celu środków transportu oraz obowiązujących aktów prawnych. Zobrazowano zadania oraz prowadzone działania, głównie przez Państwową Straż Pożarną, podczas zdarzeń drogowych występujących z udziałem towarów niebezpiecznych. Na podstawie analizy danych statystycznych, raportów oraz aktów prawnych dokonano analizy przyczynowo-skutkowej wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych w Polsce (system KiM).

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; towary i materiały niebezpieczne; transport drogowy; przewóz materiałów niebezpiecznych

Adiunkt w Katedrze Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Specjalista w zakresie transportu, logistyki wojskowej

oraz infrastruktury logistycznej.