Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 65
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.1
JEL: A12, L81

Handel w Polsce od wielu lat podlega dynamicznym zmianom. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał ima coraz większy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, pojawienie się nowych możliwości dotyczących zawierania transakcji handlowych z pominięciem bezpośredniego kontaktu sprzedającego i klienta. Ułatwienia związane ze sprzedażą i kupnem to nie jedyne zalety odgrywającego coraz większą rolę e-handlu (e-commerce). Wraz ze zwiększającą się liczbą transakcji dynamiczny rozwój notuje logistyka, bez której żaden rodzaj handlu nie mógłby istnieć. Mowa jest tu zarówno o transporcie dóbr, jak i przepływie informacji, które dzięki wykorzystaniu Internetu błyskawicznie docierają od sprzedawcy do klienta. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju e-commerce w latach 2010–2019 wynikającego z możliwości związanych z wykorzystaniem Internetu. Głównym problemem badawczym artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Czy rozwój e-commerce ma wpływ na współczesną logistykę?”.

Słowa kluczowe: e-commerce; sklep internetowy; logistyka; logistyczna obsługa klienta; przesyłki kurierskie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.2
JEL: L90, O18, R40

Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań wykonywanego zakresu działań logistycznych podczas obsługi zwrotów i reklamacji oraz ukazanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii systemowych w zarządzaniu procesami logistycznymi. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: „W czym przejawia się istota zarządzania procesem logistycznym zwrotów i reklamacji w oparciu o infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie?”. Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metodę badania treści dokumentów oraz metodę analizy, w tym analizy statystycznej i krytyki piśmiennictwa. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań dotyczące wymogów i standardów współczesnego zarządzania logistycznego przez pryzmat jego wybranych systemów oraz funkcji i zadań przypisanych tym systemom. Druga, zasadnicza część artykułu dotyczy znaczenia i wymogów wobec infrastruktury IT wykorzystywanej w procesach logistycznych zwrotów i reklamacji. Wyeksponowano w tej części także wpływ środowiska RFID na funkcjonowanie procesów logistycznych zwrotów i reklamacji w przedsiębiorstwach handlowych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo; technologie informatyczne; zarządzanie logistyczne; obsługa logistyczna; klient; zwroty; reklamacje
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.3
JEL: L90, O18, R40

Transport i gospodarka magazynowa przyczyniają się do tworzenia PKB. Ten dział gospodarki jest bardzo wrażliwy na aktualny stan koniunktury. Jego wysokie obroty dają przyrost rozwoju społeczno-gospodarczego z pewnym opóźnieniem. Ale jeśli nie ma on wystarczająco dużo pracy, można się spodziewać recesji gospodarczej. W naszym kraju transport i gospodarka magazynowa tworzą ok. 6% PKB. Z roku na rok ten wskaźnik się lekko powiększa (5,3% w 2010 r). Dział tych specyficznych usług zatrudniał w 2018 r. ok. 709 tys. osób, gdy jeszcze 10 lat temu było to o 106 tys. osób mniej. Poprawia się flota transportowa zarówno pod względem liczebności, jak i jakości. W latach 2007–2018 praca przewozowa w transporcie ładunków wyraźnie wzrosła przy spadku w transporcie pasażerów w komunikacji masowej. Przybywa specjalistycznych powierzchni magazynowych (składów, silosów, chłodni). W sumie branża ta staje się to powoli polską specjalnością. Korzysta na tym nasza gospodarka i społeczeństwo, bowiem wraz jego rozwojem cały czas wzrasta PKB.

Słowa kluczowe: transport; gospodarka magazynowa; rozwój społeczno-gospodarczy; koniunktura
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.4
JEL: L10

Logistyka ukierunkowała się na rynek. Obsługa klienta i jej odpowiedni poziom zaczęły zyskiwać miano priorytetów w działaniach przedsiębiorstw. Wymusiło to obserwowane dziś na rynkach zjawisko powstawania sieci logistycznej, znaczną integrację wielu przedsiębiorstw i organizacji w ramach jednego łańcucha dostaw, znaczne zwiększenie roli najnowszych technologii w działaniach logistycznych. Obserwowane zmiany sprawiły, że współcześnie wiele podmiotów obecnych na rynku logistykę traktuje jako swoistą szansę strategiczną. Niestety, zbyt mało wiemy jeszcze o problemie wykorzystania logistyki jako ważnego elementu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, stąd też celem artykułu jest przedstawienie możliwości logistyki w poprawie pozycji przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku oraz ukazanie jej znaczenia dla organizacji.

Słowa kluczowe: strategia konkurowania; łańcuch dostaw; klient; przedsiębiorstwo; integracja
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.5
JEL: C00

Tematem artykułu jest predykcja wielkości sprzedaży w firmie informatycznej Comarch, obliczona metodą wyrównywania wykładniczego z wykorzystaniem jednoparametrowego modelu Browna na bazie przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych. Głównym celem podjętych badań było obliczenie prognoz na kolejne dwa kwartały (trzeci i czwarty) 2020 r. na podstawie uzyskanych danych empirycznych z lat 2016–2020.

Natomiast problem badawczy dotyczył właściwego wykorzystania modelu Browna do prognozowania wielkości sprzedaży z zamiarem otrzymania dokładniejszej prognozy. Ujęcie teoretyczne i praktyczne problemu badań pozwoliło na podjęcie próby uporządkowania obszaru wiedzy związanego z prognozowaniem modelem Browna, w tym głównie z wygładzaniem szeregu czasowego metodą wyrównywania wykładniczego.

Słowa kluczowe: predykcja; model Browna; metoda wyrównywania wykładniczego; stała wygładzania
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6
JEL: I15, I18

Celem artykułu jest ukazanie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce w dobie pandemii. Zakres czasowy badań obejmuje czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwsze półrocze 2020 r. Artykuł zawiera charakterystykę zagrożenia chorobą COVID-19 oraz opis stanu przedsiębiorstw w obecnie panujących warunkach, jak również nakreśla działania Rządu RP spowodowane pandemią. Z racji braku opracowań zwartych dotyczących SARS-CoV-2 artykuł oparto na ogólnodostępnych danych pozyskanych ze stron internetowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich instytucji resortowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac.

Słowa kluczowe: gospodarka w dobie pandemii; COVID-19; tarcza antykryzysowa
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł