Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.1
JEL: M11

Scenarios of machine operation and maintenance in the cyber-physical production systems in Industry 4.0

Artykuł przedstawia scenariusze technicznej eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w perspektywie rozwoju cyber- fizycznych systemów produkcji w Przemyśle 4.0. Inspiracją do powstania pracy jest rosnąca popularność koncepcji Przemysłu 4.0. Integracja różnych technologii, m.in. elektroniki, techniki komputerowej, robotyki, sztucznej czy inteligencji, przyczyniła się do zmiany sposobów eksploatacji maszyn (robotów). Cyber-fizyczne systemy produkcji, będące podstawowym filarem Przemysłu 4.0, całkowicie zmieniają pracę służb utrzymania ruchu. Tradycyjna technologia wymagała ciągłego nadzoru, konserwacji i obsługi maszyn, a pracownicy potrzebni byli zarówno w trakcie uruchomienia maszyn, jak i podczas ich eksploatacji. Cyber-fizyczne systemy produkcji, w przeciwieństwie do układów jednorodnych, są układami o różnych charakterystykach i właściwościach, a uczestnictwo operatorów (pracowników) w tych systemach jest ograniczone do minimum lub całkowicie wyeliminowane. Niematerialne elementy systemu produkcyjnego, np. oprogramowanie, komputerowe przetwarzanie i przesyłanie danych, samodzielnie sterują pracą urządzeń. Celem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji o scenariuszach zmian w technicznej obsłudze i eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w cyber-fizycznych systemach produkcji w Przemyśle 4.0.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: maszyny; eksploatacja; cyber-fizyczne systemy produkcji; Przemysł 4.0.

Bibliografia

Almada-Lobo, F. (2016). The Industry 4.0 revolution and the future of manufacturing execution systems (MES). Journal of Innovation Management, 3 (4), 16–21. http://www.open-jim.org/article/view/249 (30.03.2020). https://doi.org/10.24840/2183-0606_003.004_0003.

Durmus, M. (2019). Smart predictive maintenance: the key to Industry 4.0. https://www.aisoma.de/smart-predictive-maintenance-the-key-toindustry-4-0/ (30.03.2020).

Elliot, B.R., Hill, G. (1999). Total Productive Maintenance. Is it time to move on? Logistics Solutions, 1.

Erboz, G. (2017). How to define industry 4.0: The Main Pillars of Industry 4.0. Researchgate.net.

Fatorachian, H. and Kazemi, H. (2018). A critical investigation of Industry 4.0 in manufacturing: theoretical operationalisation framework. Journal Production Planning & Control. The Management of Operations, 29(8), 633-644, https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1424960.

Garg A. and S.G. Deshmukh (2006). Maintenance management: literature review and directions. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12 (3), 205.

Gajdzik, B. (2014). Autonomous and professional maintenance in metallurgical enterprises as activities within Total Productive Maintenance. Metalurgija, 53 (1), 269–272.

Gubbi, J. et al. (2017). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Elsevier Available at: http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0167739X13000241 (30.03.2020).

Honczarenko, J. (2004). Roboty przemysłowe: budowa i zastosowanie. Warszawa: WNT.

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Dortmund: Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie.

Jasperneite J. (2012). Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt. Computer & Automation. (30.03.2020).

Kagermann, H. , Wahlster, W. and Helbig, J., eds. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0, Final report of the Industrie 4.0 Working Group.

Kazimierczak, J. (2000). Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Lasi, H. , Kemper, H.G., Fettke, P., Feld, T., Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 4 (6), 239–242. https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4.

Lee, E.A. (2006). Cyber-physical systems are computing foundations adequate. In: Position Paper for NSF Workshop On Cyber-Physical Systems: Research Motivation, Techniques and Roadmap. Citeseer.

Lee, J., Ardakani, H.D., et al. (2015). Industrial Big Data Analytics and Cyber-physical Systems for Future Maintenance & Service Innovation. Procedia CIRP, 38 (November), 3–7. https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.08.026.

Lee, J., Bagheri, B. & Kao, H. (2015). Research Letters: A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18–23. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001.

Legutko, S. (2009). Trendy rozwoju utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Eksploatacja i Niezawodność, 2, 8–16.

Olszewski, M. (2006). (red.) Podstawy mechatroniki. Warszawa: Wydawnictwo REA s.j.

Patel, M. (2018). The Future of Maintenance. White paper. Bengaluru: Infosys. https://www.infosys.com/industries/aerospacedefense/white-papers/Documents/enabled-predictive-maintenance.pdf (30.03.2020).

Piątek Z., Jak usprawnić utrzymanie ruchu korzystając z IoT? 9.01.2019. http://przemysl-40.pl/index.php/2019/01/09/jak-usprawnicutrzymanie-ruchu-korzystajac-z-iot/ (30.03.2020).

Raports IFR. (2019) Executive Summary World Robotics (2019); Industrial Robots (September, 18, 2019), Service Robots. https://ifr.org/free-downloads.

Raport PwC. (2019) Industrial Manufacturing Trends.

Rudtsch, V., Gausemeier, J., and Judith Gesing Tobias Mittag Stefan Peter (2014). Pattern-based Business Model Development for Cyber-Physical Production Systems, In: 8th International Conference on Digital Enterprise Technology — DET 2014 — Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution. ScienceDirect, Elsevier, Procedia CIRP 25, 313–319. https://www.sciencedirect.com/science/.../pii/ S2212827114010750 (30.03.2020). https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.10.044.

 

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, Ph., Waldner, M., Justus, J., Engel, P. and Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. www.inovasyon.org/pdf/bcg.perspectives_Industry.4.0_2015.pdf (30.03.2020).

Santos, K., Loures, E., Piechnicki, F., Canciglieri, O. (2017). Opportunities Assessment of Product Development Process in Industry 4.0. Procedia Manufacturing, 11, 1358–1365. www.sciencedirect.com (30.03.2020). https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.265.ScienceDirect 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM2017, 27–30 June 2017, Modena, Italy, 1358–1365.

Spong, M.W., Vidyasagar M. (1997). Dynamika i sterowanie robotów, Warszawa: WNT.

Wang, K.S. (2016). Intelligent Predictive Maintenance (IPdM) system — Industry 4.0 scenario. WIT Transactions on Engineering Sciences, (113), 260–268.

Wang, L., Törngren, M. and Onori, M. (2015). Current status and advancement of cyber-physical systems in manufacturing. Journal of Manufacturing Systems, 37, 517–527. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2015.04.008.

Wang, K.S., Wang, Y. (2012). Towards a next generation of manufacturing: Zero-Defect Manufacturing (ZDM) using data mining approaches. In: J.J. Rodriguez-Andina (ed.). Data mining for Zero-Defect Manufacturing. New York: Tapir Academic Press. https://doi.org/10.1007/s40436-013-0010-9.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę