Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

The analysis of passenger carriage in Polish air transport in 2011–2018 (part 1)

Analiza przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym w Polsce w latach 2011–2018 (cz. 1)

The article (part 1) contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic specifically relating to airports, cities and countries for the years 2011–2018. The aim of this article is to deepen the knowledge on this topic. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This enabled the current gap in literature to be filled, where previously information was compiled only for each year separately.

Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: air transport; airport; passenger; scheduled traffic; nonscheduled traffic

Bibliografia

Bibliografia/References

Nita, P. (2014). Projektowanie lotnisk i portów lotniczych. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Markusik, S. (2009). Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom I. Środki transportu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Krawczyk, S. (2011). Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. Warszawa: Difin.

Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (red.) (2009). Transport (wyd. 5 zmienione). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymonik, A. (2013). Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Węgliński, B. (2019). Poland's Central Transportation Hub and the Smooth Development of Air Passenger Traffic in Poland. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, (13), 113–127.

www.ulc.gov.pl (15.01.2021)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę