Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpływ źródeł energii na poziom pośredniej emisji dwutlenku węgla wynikającej z użytkowania samochodów z napędem elektrycznym

Od wielu lat, aglomeracje miejskie zmagają się z coraz poważniejszym problemem zanieczyszczenia powietrza, które może prowadzić do powstawania zjawiska smogu. Jednym z głównych źródeł tych zanieczyszczeń, są samochody z silnikami wewnętrznego spalania, które emitują do atmosfery niepożądane związki, w tym cząstki stałe, tlenki azotu, tlenek węgla oraz CO2. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w miastach dąży się do wykorzystywania ekologicznych środków transportu. Dobrym rozwiązaniem mogą być samochody elektryczne, mające duży potencjał ekologiczny z uwagi na brak bezpośredniej emisji spalin oraz niski poziom hałasu. Jednak ze względu na konieczność pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną samochód elektryczny może przyczyniać się do generowania zanieczyszczeń pośrednich.

Celem pracy była analiza ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery przez samochód z napędem elektrycznym i określenie wpływu tej emisji na środowisko w skali lokalnej oraz globalnej. Zbadano poziom pośredniej emisji dwutlenku węgla z pojazdów elektrycznych w zależności od źródła pochodzenia energii elektrycznej, wykorzystywanej do ich ładowania oraz porównano otrzymane wyniki z poziomem emisji zanieczyszczeń, powstających podczas użytkowania pojazdów z silnikiem wewnętrznego spalania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne; energia elektryczna; emisja zanieczyszczeń; smog miejski

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

European Environment Agency (2018). Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives. EEA Report No. 13/2018, 6–7, 57–68.

European Environment Agency (2019). Air quality in Europe — 2019 report. EEA Report No 10/2019.

Główny Urząd Statystyczny (2019). Transport — Wyniki działalności w 2018 roku, Warszawa.

Kurien, C., Srivastava, A. K. (2020). Impact of Electric Vehicles on Indirect Carbon Emissions and the Role of Engine Posttreatment Emission Control Strategies. Integrated Environmental Assessment and Management, 16(2), 234–244. https://doi.org/10.1002/ieam.4206

Łosiewicz, Z., Sendek-Matysiak, E., (2018). Rozwój elektromobilności — w aspekcie eksploatacji samochodów z napędem elektrycznym, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (12), 126–128. https://doi.org/10.24136/atest.2018.368

Macuk, R., Maćkowiak-Pandera, J., Rubczyński, A., Gawlikowska-Fyk, A. (2019). Transformacja energetyczna w Polsce | Edycja 2019.

Merkisz, J., Pielecha, J. (2014). Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Merkisz-Guranowska, A., Pielecha, J. (2014). Emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych, a parametry ruchu drogowego. Warszawa–Poznań: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Ministerstwo Energii (2019). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa.

Pan, Y., Zhang, Y., Zhang, Z., Cao, Q. (2011). Striving for Synthetic Benefits: Is Your Country Suitable for the Widespread Use of Electric Vehicles. International Conference on Management and Service Science, Wuhan, 12–14.08.2011. https://doi.org/10.1109/icmss.2011.5998108

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (2019). Licznik elektromobilności: 6 tys. EV w Polsce, http://pspa.com.pl (13.12.2019)

Roman, K., (2017). Ocena funkcjonowania transportu miejskiego w policentrycznych ośrodkach metropolitarnych na przykładzie trójmiasta. Studia Miejskie, 27, 51–65. https://doi.org/10.25167/sm2017.027.04

Urząd Regulacji Energetyki (2019). Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii, Warszawa.

Williams, A. R. (2012). Electricity, Mobility and the Neglected Indirect Emissions. In: O. Inderwildi, D. King (eds.), Energy, Transport & the Environment, Addressing the Sustainable Mobility Paradigm, 115–134. London: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2717-8_7

Strony internetowe/Web sites

https://batteryuniversity.com/learn/article/bu_1003a_battery_aging_in_an_electric_vehicle_ev (08.08.2020)

https://electricmobility.expert/czym-jest-samochod-elektryczny/ (14.12.2019)

https://www.eea.europa.eu/pl/articles/pojazdy-elektryczne-madry-wybor-dla-srodowiska#tab-zobacz-r%C3%B3wnie%C5%BC (15.12.2019)

https://www.volkswagen.pl (10.12.2019)

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę