Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2020

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.1
JEL: Q21, Q31, Q42

Od wielu lat, aglomeracje miejskie zmagają się z coraz poważniejszym problemem zanieczyszczenia powietrza, które może prowadzić do powstawania zjawiska smogu. Jednym z głównych źródeł tych zanieczyszczeń, są samochody z silnikami wewnętrznego spalania, które emitują do atmosfery niepożądane związki, w tym cząstki stałe, tlenki azotu, tlenek węgla oraz CO2. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w miastach dąży się do wykorzystywania ekologicznych środków transportu. Dobrym rozwiązaniem mogą być samochody elektryczne, mające duży potencjał ekologiczny z uwagi na brak bezpośredniej emisji spalin oraz niski poziom hałasu. Jednak ze względu na konieczność pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną samochód elektryczny może przyczyniać się do generowania zanieczyszczeń pośrednich.

Celem pracy była analiza ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery przez samochód z napędem elektrycznym i określenie wpływu tej emisji na środowisko w skali lokalnej oraz globalnej. Zbadano poziom pośredniej emisji dwutlenku węgla z pojazdów elektrycznych w zależności od źródła pochodzenia energii elektrycznej, wykorzystywanej do ich ładowania oraz porównano otrzymane wyniki z poziomem emisji zanieczyszczeń, powstających podczas użytkowania pojazdów z silnikiem wewnętrznego spalania.

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne; energia elektryczna; emisja zanieczyszczeń; smog miejski
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.2
JEL: R42

Charakterystyka procesu gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie badania efektywności pracy i ładowności środka transportowego

The article describes road transport operation planning connected with municipal waste transport, and the organisation of mixed municipal waste collection base on the example of convey routes serviced by means of transport owned by service company in Wałcz Municipal in Zachodniopomorskie Province in 2016. The article presents stages of planning and convey processes for transporting municipal waste in road transport in legal, technical and economical terms. They include all legal information relating to road convey of commodities as well as conditions which must be met by the service company that conducts this kind of transport and business activity. Technical and legal characterization of vehicles for transporting municipal waste has been presented as were transport process, technologies and systems. The Authors also analyse work effectiveness based on the drivers working time and elaborate on the optimal routes for municipal service in technological process of municipal waste transport, including all process-related activities. The aim of this article is to present the results of research on the operation of the municipal company Altvater Piła — ENERIS based on the commune of Wałcz it serviced in 2016.

W artykule omówiono proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem odpadów komunalnych, a także przedstawiono organizację zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych na przykładzie analizy tras przewozowych pokonywanych przez środki transportowe przedsiębiorstwa usługowego w gminie Wałcz w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Zaprezentowano elementy procesu planistycznego i przewozowego odpadów komunalnych w transporcie drogowym w aspekcie prawnym, technicznym oraz ekonomicznym. Artykuł zawiera wszelkie informacje o wymogach prawnych dotyczących przewozu drogowego rzeczy oraz o warunkach, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo usługowe wykonujące tego rodzaju przewozy. Scharakteryzowano pojazdy do przewozu odpadów komunalnych pod względem technicznym i prawnym. Dokonano również charakterystyki procesu transportowego, technologii transportowych, systemów transportowych, wykonano analizę wydajności pracy na podstawie czasu pracy kierowców oraz opracowano optymalne trasy do obsługi gminy w technologicznym procesie przewozowym odpadów komunalnych z uwzględnieniem wszystkich czynności towarzyszących temu procesowi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wydajności pracy przedsiębiorstwa komunalnego Altvater Piła — ENERIS na podstawie danych obsługiwanej gminy Wałcz (dane z 2016 r.).

Słowa kluczowe: road transport; municipal waste; provisions of law; transport centre; legislative directive; transport operation (transport drogowy; odpad komunalny; przepisy prawne; środek transportowy; operacja transportowa)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.3
JEL: R31, R51

W artykule poruszono problem z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania zapasami w BMW Polska. Celem pracy jest usprawnienie zarządzania zapasami w analizowanej firmie poprzez wdrożenie narzędzia informatycznego SRD. Badania rozpoczęto od analizy problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu badań. Następnie poddano analizie i ocenie wskaźniki wykorzystywane podczas zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie. Do oceny wykorzystano metodę analizy porównawczej, gdzie zestawiono ze sobą wskaźniki przed wdrożeniem nowego narzędzia o nazwie SRD do zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie i po wdrożeniu (lata 2018–2019).

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami; systemy informatyczne do zarządzania zapasami; analiza porównawcza
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.4
JEL: L810

W ostatniej dekadzie outsourcing zmienił zasady gry na rynku, przyjmując znaczącą rolę w kształtowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich modelami biznesowymi. Wartość usług outsourcingowych w Polsce w 2019 roku wyniosła 4 mld zł, a zatrudnienie w sektorze usług wspólnych przekroczyło 170 tys. osób. Delegowanie niekluczowych funkcji działalności przedsiębiorstwa na dobre zakorzeniło się w naszej gospodarce. Celem artykułu jest przegląd obecnie stosowanych koncepcji budowania relacji na rynku oraz przedstawienie możliwości wykorzystania kontraktu Vested jako narzędzia do transformacji relacji biznesowych.

Słowa kluczowe: usługi logistyczne; outsourcing; Vested; kontrakt; Business Process Outsourcing
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł