Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw

Tematem niniejszego artykułu jest współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw pomiędzy przedsiębiorstwami branży TSL (transport–spedycja–logistyka). Ten rodzaj współpracy odbywa się przez tworzenie wspólnego systemu transportowego, w którym wszyscy jego uczestnicy dzielą ze sobą sieć transportową i zasoby. Horyzontalna współpraca pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw jest ważnym obszarem badawczym, ponieważ konkurencja na rynkach światowych, rosnące koszty i zwiększone oczekiwania klientów spowodowały spadek zysków organizacji. Zaangażowanie się w horyzontalną współpracę zapewnia różne możliwości poprawy efektywności. Jednak formowanie sojuszy w branży TSL wiąże się z podjęciem wyzwań, takich jak np. dobór partnera, relacje z partnerem, podział kosztów i/lub zysków. Warto zastanowić się zatem, co zagraża rozwojowi tej współpracy.

Celem artykułu jest wskazanie determinant i barier rozwoju współpracy horyzontalnej firm z branży TSL w łańcuchach dostaw. W pracy wykorzystano metodę przeglądu literatury celem weryfikacji aktualnego poziomu wiedzy na temat współpracy horyzontalnej w łańcuchach dostaw. Zdaniem autorów wyniki przeprowadzonych badań przyczyniają się do usystematyzowania wiedzy na temat realizacji współpracy w branży TSL, co będzie oddziaływało na poziom wiedzy teoretycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania i logistyki. Ponadto, rezultaty przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane przez decydentów, badaczy i organizacje jako podstawa do zaprojektowania i zaplanowania współpracy horyzontalnej w łańcuchach dostaw, lecz również jako przewodnik w prowadzeniu badań nad aktualnym stanem literatury w rozpatrywanym zakresie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka; zarządzanie łańcuchem dostaw; współpraca horyzontalna

Bibliografia

Bibliografia/References

Abdur Razzaque, M., Chen Sheng, C. (1998). Outsourcing of logistics functions: a literature survey. International Journal of Physical Distribution i Logistics Management, 28(2), 89–107. https://doi.org/10.1108/09600039810221667

Audy, J. F., Lehoux, N., D'Amours, S., Rönnqvist, M. (2012). A framework for an efficient implementation of logistics collaborations. International Transactions in Operational Research, 19(5), 633–657. https://doi.org/10.1111/j.1475-3995.2010.00799.x

Barratt, M. (2004). Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management, 9(1). https://doi.org/10.1108/13598540410517566

Bartlett, C. A., Ghoshal, S. (2004). Managing across boundaries: the collaborative challenge. W: C. A. Barlett, P. W. Beamish, Text, cases and readings in cross-border management, 403–502. New York: Cambridge University Press.

Basso, F., D'Amours, S., Rönnqvist, M., Weintraub, A. (2019). A survey on obstacles and difficulties of practical implementation of horizontal collaboration in logistics. International Transactions in Operational Research, 26(3). https://doi.org/10.1111/itor.12577

Bleeke, J., Ernst, D. (1995). Is your strategic alliance really a sale? Harvard Business Review, 73(1).

Bratton, T. W., Mentzer, J. T., Foggin, J. H., Quinn, F. J., Golicic, S. L. (2000). Supply chain collaboration: the enablers, impediments, and benefits. W: Council of Logistics Management Fall Meeting, Council of Logistics Management.

Burgers, W. P., Hill, C. W., Kim, W. C. (1993). A theory of global strategic alliances: The case of the global auto industry. Strategic Management Journal, 14(6). https://doi.org/10.1002/smj.4250140603

Burzec-Burzyńska, E. (2011). Keiretsu — prawdziwe partnerstwo z kooperantami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (69), 138–141.

Chow, H. K., Choy, K. L., Lee, W. B. (2007). A dynamic logistics process knowledge-based system — An RFID multi-agent approach. Knowledge-Based Systems, 20(4), 357–372. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2006.08.004

Contractor, F. J., Lorange, P. (1988). Competition vs. cooperation: a benefit/cost framework for choosing between fully-owned investments and cooperative relationships. Management International Review, 28(4), 5–18.

Cruijssen, F. C. A. M. (2006). Horizontal cooperation in transport and logistics. CentER, Tilburg University.

Cruijssen, F., Cools, M., Dullaert, W. (2007). Horizontal cooperation in logistics: opportunities and impediments. Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review, 43(2), 129–142. https://doi.org/10.1016/j.tre.2005.09.007

Cruijssen, F., Dullaert, W., Fleuren, H. (2007). Horizontal cooperation in transport and logistics: a literature review. Transportation Journal, 46, 22–39. https://doi.org/10.2307/20713677

Frisk, M., Göthe-Lundgren, M., Jörnsten, K., Rönnqvist, M. (2010). Cost allocation in collaborative forest transportation. European Journal of Operational Research, 205(2), 448–458. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.01.015

Gibson, B. J., Rutner, S. M., Keller, S. B. (2002). Shipper-carrier partnership issues, rankings and satisfaction. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(8), 669–681. https://doi.org/10.1108/09600030210444917

Guajardo, M., Rönnqvist, M. (2016). A review on cost allocation methods in collaborative transportation. International Transactions in Operational Research, 23(3), 371–392. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.01.015

Heskett, J. L. (1969), Conflict Management in Interorganizational Relations: A Conceptual Framework. W: L. W. Stern (red.), Distribution Channels: Behavorial Dimensions, 288–305. Boston: Houghton Mifflin Co.

Lambert, D. M., Emmelhainz, M. A., Gardner, J. T. (1999). Building successful logistics partnerships. Journal of business logistics, 20(1). https://doi.org/10.1108/09574099610805485

Marasco, A. (2008). Third-party logistics: A literature review. International Journal of Production Economics, 113, 127–147. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.05.017

Mentzer, J. T., Foggin, J. H., Golicic, S. L. (2000). Collaboration: the enablers, impediments, and benefits. Supply Chain Management Review, 4(4), 52–58.

Montoya-Torres, J. R., Munoz-Villamizar, A., Vega-Mejía, C. A. (2016). On the impact of collaborative strategies for goods delivery in city logistics. Production Planning & Control, 27(6), 443–455. https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1147092

Queiroz, M. M., Ivanov, D., Dolgui, A., Wamba, S. F. (2020). Impacts of epidemic outbreaks on supply chains: mapping a research agenda amid the COVID-19 

pandemic through a structured literature review. Annals of Operations Research, 16.06.2020, 1–38. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03685-7

Razzaque, M. A., Sheng, C. C. (1998). Outsourcing of logistics functions: a literature survey. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(2). https://doi.org/10.1108/09600039810221667

Remko, V. H. (2020). Research opportunities for a more resilient post-COVID-19 supply chain-closing the gap between research findings and industry practice. International Journal of Operations & Production Management, 29.05.2020. https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2020-0165

Sabath, R. E., Fontanella, J. (2002). The unfulfilled promise of supply chain collaboration. Supply Chain Management Review, 6(4), 24–29.

Schulz, S. F., Blecken, A. (2010). Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 636–656. https://doi.org/10.1108/09600031011079300

Schulz, S. F., Blecken, A. (2010). Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9). https: //doi. org/10.1108/09600031011079300

Shapley, L. S. (1953). Value for n-Person Games. Annals of Mathematics Studies, (28), 307–317. https://doi.org/10.1017/cbo-9780511528446.003

Simatupang, T. M., Sridharan, R. (2002). The collaborative supply chain. The International Journal of Logistics Management, 13(1), 15–30. https://doi.org/10.1108/09574090210806333

Tomkins, C. (2001). Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks. Accounting, Organizations and Society, 26(2), 161–191. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(00)00018-0

Verstrepen, S., Cools, M., Cruijssen, F., Dullaert, W. (2009). A dynamic framework for managing horizontal cooperation in logistics. International Journal of Logistics Systems and Management, 5(3–4), 228–248. https://doi.org/10.1504/IJLSM. 2009.022497

Xu, X. (2013). Collaboration Mechanism in the Horizontal Logistics Collaboration, Doctoral dissertation, EcoleNationaleSupérieure des Mines de Paris, 21–27.

Zineldin, M., Bredenlöw, T. (2003). Strategic alliance: synergies and challenges: A case of strategic outsourcing relationship „SOUR”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(5), 449–464. https://doi.org/10.1108/09600030310482004

 

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę