Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.3
Edyta Kardas ORCID: 0000-0001-7699-2622 , e-mail: edyta.kardas|pcz.pl| |edyta.kardas|pcz.pl

Wybrane elementy gospodarki surowcowej na wydziale wielkopiecowym huty stali

Produkcja surówki wielkopiecowej wymaga ogromnej ilości surowców i materiałów do produkcji. Ciągłość pracy wielkiego pieca powoduje, że nie mogą wystąpić sytuacje braku surowców w magazynie. Celem artykułu jest charakterystyka problemu gospodarki surowcowej w wybranym Wydziale Wielkopiecowym jednej z polskich hut. Artykuł ten dotyczy tylko jednego rodzaju surowców, tj. rud żelaza. W pierwszej części dokonano analizy wielkości i struktury dostaw surowców do zakładu. W drugiej jego części oceniono wielkość produkcji surówki i jednostkowe zapotrzebowanie na poszczególne surowce i materiały. W ostatniej części dokonano próby prognozy produkcji i zapotrzebowania na rudy. W analizie uwzględniono wyniki zebrane w analizowanym Wydziale Wielkopiecowym i obejmujące 1 rok kalendarzowy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: surowce; gospodarka surowcowa; prognozowanie; surówka wielkopiecowa

Bibliografia

Bibliografia

Budzik, R. (2010). Rudy hematytowe, magnetytowe i tytanomagnetytowe w procesie spiekania. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.

Dębski, S. (2007). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Warszawa: WSiP.

Dembińska-Cyran, I., Jedliński, M., Milewska, B. (2001). Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dudziński, Z. (2009). Instrukcja magazynowa. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Ficoń, K. (2004). Zarys mikrologistyki. Warszawa-Gdynia: BEL Studio.

Grzybowska, K. (2009). Gospodarka zapasami i magazynem. Warszawa: Difin.

Kardas, E., Budzik, R. (2011). Planowanie zapasów materiałowych na wydziale wielkopiecowym. Logistyka, (2), 257–266.

Kardas, E., Prusak, A. (2014). Planowanie wielkości zapasów. Logistyka, 2009 (2), płyta CD.

Rutkowski, K., Beier, F. J. (2001). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Saxena, R. S. (2009). Inventory Management. New Delhi: Global India Publication.

Wild, T. (2002). Best Practice in Inventory Management. London: Butterworth-Heinemann.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę