Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.9.2
JEL: R42
Adam Koliński ORCID: 0000-0002-0467-4673

Zintegrowana identyfikacja i monitorowanie przesyłek e-commerce w łańcuchu dostaw Nowego Jedwabnego Szlaku

Na podstawie przeglądu literatury naukowej, jak również szczegółowej analizy procesów gospodarczych, należy stwierdzić, że wzrost wolumenu sprzedaży na rynku e-commerce w skali globalnej generuje nie tylko potrzebę analizy rozwoju biznesu, ale przede wszystkim konieczność prowadzenia badań naukowych w zakresie usprawniania procesów logistycznych i przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Relatywnie długi czas dostawy zamówionego towaru, złożoność procesów celnych oraz obsługi logistycznej powodują konieczność ścisłego monitorowania statusu realizowanych operacji na wielu etapach dostaw. Dodatkowym problemem uniemożliwiającym kompleksową integrację łańcucha dostaw towarów e-commerce są różne standardy informacyjne i fizycznej identyfikacji, stosowane w obsłudze przesyłek transgranicznych. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja dostępnych możliwości monitorowania i identyfikacji towarów w przesyłkach e-commerce oraz szukanie możliwości usprawnień procesowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Nowy Jedwabny Szlak; e-commerce; identyfikacja towarów; sprawność procesu; integracja przepływu informacji w łańcuchu dostaw

Bibliografia

Bibliografia/References

Baniya, S., Rocha, N., Ruta, M. (2019). Trade Effects of the New Silk Road: A Gravity Analysis. Journal of Development Economics, 146.

Bersenev, A., Chikilevskaya, M., Rusinov, I. (2020). Silk Road Rail Corridors Outlook and Future Perspectives of Development. Procedia Computer Science, 167, 1080–1087.

Dujak, D., Sajter, D. (2019). Blockchain applications in supply chain. W: A. Kawa, A. Martyniak (red.), SMART supply network. Cham: Springer, 21–46. DOI: 10.1007/978-3-319-91668-2

Ejdys, J. (2017). New Silk Road — A Weak or a Strong Signal?, Procedia Engineering, 182, 182–188.

Gerrikagoitia, J. K., Castander, I., Rebón, F., Alzua-Sorzabal, A. (2015). New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e-shops. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175(1), 75–83.

Hu, J., Haddud, A. (2020). Exploring the Impact of Globalization and Technology on Supply Chain Management: A Case of International E-Commerce Business. W: Supply Chain and Logistics Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 1353–1376.

Huang, S. T., Su, I. H., Lee, W. C., Lin, T. H. (2019). Logistics service quality evaluation of cross border e-commerce operators: a multilayer framework analysis in digital shopping market. W: 2019 International Automatic Control Conference (CACS). IEEE, 1–6.

Kawa, A. (2012). SMART logistics chain. W: Asian conference on intelligent information and database systems. Berlin, Heidelberg: Springer, 432–438.

Kawa, A. (2017). Fulfillment service in e-commerce logistics. LogForum 13(4), 429–438.

Kawa, A., Zdrenka, W. (2015). Conception of integrator in cross-border e-commerce. LogForum 12(1), 63–73.

Kayikci, Y. (2019). E-Commerce in Logistics and Supply Chain Management. W: Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management. IGI Global, 1015–1026.

Li J., Wen J., Jiang B. (2017). Spatial Spillover Effects of Transport Infrastructure in Chinese New Silk Road Economic Belt. International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, 6, 1–8.

Li, F., Su, Y., Xie, J., Zhu, W., & Wang, Y. (2020). The Impact of High-Speed Rail Opening on City Economics along the Silk Road Economic Belt. Sustainability, 12(8), 3176.

Łasak, P. (2018). Rola Polski w ramach chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (372), 182–193.

Maqueira, J. M., Moyano-Fuentes, J., Bruque, S. (2019). Drivers and consequences of an innovative technology assimilation in the supply chain: cloud computing and supply chain integration. International Journal of Production Research, 57(7), 2083–2103.

Mehta, D., Hamke, A. (2019). In-depth: B2B eCommerce 2019. Statista Digital Market Outlook. https://www.statista.com/study/44442/statista-report-b2b-e-commerce/ (31.08.2020).

Śliwczyński, B., Hajdul, M., Golińska, P. (2012). Standards for transport data exchange in the supply chain-pilot studies. W: KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Berlin, Heidelberg: Springer, 586–594.

Śliwczyński, B., Komorowska, M., Statkiewicz, W., Horzela, A. (2019). Nowy Jedwabny Szlak: szansa i wyzwanie dla Poczty Polskiej w obsłudze importu i tranzytu ładunków e-commerce z Chin do Europy. Logistyka, (6), s. 20–27.

Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., Turban, D. C. (2018). Intelligent (smart) E-commerce. W: Electronic Commerce 2018. Cham: Springer, 249–283.

Wang, C., Lim, M. K., Zhang, X., Zhao, L., Lee, P. T. W. (2020). Railway and road infrastructure in the Belt and Road Initiative countries: Estimating the impact of transport infrastructure on economic growth. Transportation Research Part A. Policy and Practice, 134, 288–307.

Wang, Y., Jia, F., Schoenherr, T., Gong, Y., Chen, L. (2019). Cross-border e-commerce firms as supply chain integrators: The management of three flows. Industrial Marketing Management, (Sept.).

Zhang, Z. (2008). Weighing stars: Aggregating online product reviews for intelligent e-commerce applications. IEEE Intelligent Systems, 23(5), 42–49.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę