Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.11.1
JEL: D22, M21

Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii (cz. 1)

Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego celem jest prezentacja zmian w zarządzaniu łańcuchami dostaw przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii oraz ocena wpływu tych zmian na budowanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Przedstawiono w nim istotę i kierunki zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw. Opisano metodykę badań i dokonano skrótowej charakterystyki badanej populacji. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wybranych uwarunkowań zarządzania procesami logistycznymi w badanych przedsiębiorstwach w latach 2018–2020.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw; logistyka; procesy logistyczne; przedsiębiorstwo; przewaga konkurencyjna; pandemia COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Acioli, C., Scavarda, A., & Reis, A. (2021). Applying Industry 4.0 technologies in the COVID-19 sustainable chains. International Journal of Productivity and Performance Management, 70(5), 988–1016. https://doi.org/10.1108/IJPPM-03-2020-0137

Adhikari, A., Bisi, A., & Avittathur B. (2020). Coordination mechanism, risk sharing, and risk aversion in a five-level textile supply chain under demand and supply uncertainty. European Journal of Operational Research, 282(1), 93–107. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.08.051

Aktas, E., & Habib, F. (2020). Managing supply chain uncertainty arising from geopolitical disruptions: Evidence from the pharmaceutical industry and Brexit. International Journal of Operations & Production Management, 40(9), 1499–1529. https://doi.org/10.1108/IJOPM-10-2019-0668

Aslam, H., Khan, A. Q., Rashid, K., & Rehman, S.-U. (2020). Achieving supply chain resilience: The role of supply chain ambidexterity and supply chain agility. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(6), 1185–1204. https://doi.org/10.1108/JMTM-07-2019-0263

Baah, C., Opoku Agyeman, D., Acquah, I. S. K., Agyabeng-Mensah, Y., Afum, E., Issau, K., Ofori, D., & Faibil, D. (2022). Effect of information sharing in supply chains: Understanding the roles of supply chain visibility, agility, collaboration on supply chain performance. Benchmarking: An International Journal, 29(2), 434–455. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2020-0453

Banaszyk, P., Deszczyński, P., Gorynia, M., & Malaga, K. (2021). Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19. Gospodarka Narodowa, (1), 65–66.

Banaszyk, P., Kauf, S., & Szołtysek, J. (2021). Logistyka jako czynnik dobrostanu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bozarth, C. C., & Handfield R. B. (2021). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion.

Buła, P., & Schroeder, T. (2020). Wpływ wybranych aspektów czwartej rewolucji przemysłowej na zmiany w ekosystemie biznesu, W: M. Urbaniak & A. Tomaszewski (Red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (33–45). Oficyna Wydawnicza SGH.

Büyüközkan, G., & Göçer, F. (2018). Digital Supply Chain: Literature review and a proposed framework for future research. Computers in Industry, 97, 157–177. https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.02.010

Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360–387. https://doi.org/10.1108/09600030810882816

Chen, C. J. (2019). Developing a model for supply chain agility and innovativeness to enhance firms' competitive advantage. Management Decision, 57(7), 1511–1534. https://doi.org/10.1108/MD-12-2017-1236

Chowdhury, P., Paul, S. K., Kaisar, S., & Moktadir, M. A. (2021). COVID-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review, 148, 102271. https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102271

Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More than a new name for logistics. The International Journal of Logistics Management, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.1108/09574099710805556

Cricelli, L., Greco, M., & Grimaldi, M. (2021). An investigation on the effect of inter-organizational collaboration on reverse logistics. International Journal of Production Economics, 240, 108216. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108216

Cyfert, S. & Krzakiewicz, K. (2019). Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czakon, W. (2020). Krótkowzroczność strategiczna menedżerów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.

Dagnino, G. B., Picone, P. M., & Ferrigno, G. (2021). Temporary competitive advantage: A state-of-the-art literature review and research directions. International Journal of Management Reviews, 23(1), 85–115. https://doi.org/10.1111/ijmr.12242

De Oliveira, M. P. V., & Handfield, R. (2017). An enactment theory model of supplier financial disruption risk mitigation. Supply Chain Management, 22(5), 442–457. https://doi.org/10.1108/SCM-03-2017-0121

Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., & Papadopoulos, T. (2018). Skills needed in supply chain-human agency and social capital analysis in third party logistics. Management Decision, 56(1), 143–159. https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0428

Famiyeh, S., Kwarteng, A., Asante-Darko, D., & Dadzie, S. A. (2018). Green supply chain management initiatives and operational competitive performance. Benchmarking: An International Journal, 25(2), 607–631. https://doi.org/10.1108/BIJ-10-2016-0165

Fan, Y., & Stevenson, M. (2018). A review of supply chain risk management: Definition, theory, and research agenda. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(3), 205–230. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108216

Farooq, M. U., Hussain, A., Masood, T., & Habib, M. S. (2021). Supply chain operations management in pandemics: A state-of-the-art review inspired by COVID-19. Sustainability, 13(5), 2504. https://doi.org/10.3390/su13052504

Fasan, M., Zaro, E. S., Zaro, C. S., Porco, B., & Tiscini, R. (2021). An empirical analysis: Did green supply chain management alleviate the effects of COVID-19? Business Strategy and the Environment, 30(5), 2702–2712. https://doi.org/10.1002%2Fbse.2772

Fawcett, S. E., Fawcett, A. M., Knemeyer, A. M., Brockhaus, S., & Webb G. S. (2021). Overcoming the collaborative challenge: Commitment as a super-ordinate enabler of value co-creation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51(9), 1022–1047. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-12-2020-0390

Frankowska, M. (2018). Współdziałanie przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw. CeDeWu.

Frederico, G. F., Kumar, V., & Garza-Reyes J. A. (2021). Impact of the strategic sourcing process on the supply chain response to the COVID-19 effects. Business Process Management Journal, 27(6), 1775–1803. https://doi.org/10.1108/BPMJ-01-2021-0050

Free, C., & Hecimovic, A. (2021). Global supply chains after COVID-19: The end of the road for neoliberal globalisation? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(1), 58–84. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2020-4634

Fischer-Preßler, D., Eismann, K., Pietrowski, R., Fischbach, K., & Schoder, D. (2020). Information technology and risk management in supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 50(2), 233–254. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-04-2019-0119

Friday, D., Ryan, S., Sridharan, R., & Collins, D. (2018). Collaborative risk management: A systematic literature review. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(3), 231–253. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2017-0035

Garay-Rondero, C. L., Martinez-Flores, J. L., Smith, N. R., Caballero Morales, S. O., & Aldrette-Malacara, A. (2020). Digital supply chain model in Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(5), 887–933. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.11.014

Gattorna, J. (2006). Supply chains are the business. Supply Chain Management Review, 10(6), 42–49.

Gavrila Gavrila, S., & De Lucas Ancillo, A. (2022). Entrepreneurship, innovation, digitization and digital transformation toward a sustainable growth within the pandemic environment. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(1), 45–66. https://doi.org/10.1108/IJEBR-05-2021-0395

Gąsowska, M. K. (2018). Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin.

Gąsowska, M. K. (2020). Logistics supply chain strategies of manufacturing and trading enterprises. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, (149), 205–218. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.149.19

Gąsowska, M. K. (2022). Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Difin.

Gligor, D., Bozkurt, S., Gölgeci, I., & Maloni, M. J. (2020). Does supply chain agility create customer value and satisfaction for loyal B2B business and B2C end-customers? International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 50(7/8), 721–743. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2020-0004

Handfield, R. B., Graham, G., & Burns L. (2020). Corona virus, tariffs, trade wars and supply chain evolutionary design. International Journal of Operations & Production Management, 40(10), 1649–1660. https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2020-0171

Hani, M., & Dagnino, G.-B. (2021). Global network coopetition, firm innovation and value creation. Journal of Business & Industrial Marketing, 36(11), 1962–1974. https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2019-0268

Ikram, M., Shen, Y., Ferasso, M., & D'Adamo, I. (2022). Intensifying effects of COVID-19 on economic growth, logistics performance, environmental sustainability and quality management: Evidence from Asian countries. Journal of Asia Business Studies, 16(3), 448–471. https://doi.org/10.1108/JABS-07-2021-0316

In, J., Bradley, R., Bichescu, B. C., & Autry, C. W. (2019). Supply chain information governance: Toward a conceptual framework. The International Journal of Logistics Management, 30(2), 506–526. https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2017-0132

Irfan, M., Wang, M., & Akhtar, N. (2020). Enabling supply chain agility through process integration and supply flexibility: Evidence from the fashion industry. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(2), 519–547. https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0122

Jeble, S., Dubey, R., Childe, S. J.. Papadopoulos, T., Roubaud, D., & Prakash, A. (2018). Impact of big data and predictive analytics capability on supply chain sustainability. The International Journal of Logistics Management, 29(2), 513–538. https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2017-0134

Jena, S. K., & Ghadge, A. (2021). An integrated supply chain — human resource management approach for improved supply chain performance. The International Journal of Logistics Management, 32(3), 918–941. https://doi.org/10.1108/IJLM-03-2020-0151

Khanuja, A., & Jain, R. K. (2020). Supply chain integration: A review of enablers, dimensions and performance. Benchmarking: An International Journal, 27(1), 264–301. https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2018-0217

Klumpp, M., & Zijm, H. (2019). Logistics innovation and social sustainability: How to prevent an artificial divide in human-computer interaction. Journal of Business Logistics, 40(3), 265–278. https://doi.org/10.1111/jbl.12198

Kovács, G., & Falagara Sigala, I. (2020). Lessons learned from humanitarian logistics to manage supply chain disruptions. Journal of Supply Chain Management, 51(1), 41–49. https://doi.org/10.1111/jscm.12253

Leavy, B. (2020). Decoupling: Customer-centric perspectives on disruption and competitive advantage. Strategy & Leadership, 48(1), 3–11. https://doi.org/10.1108/SL-10-2019-0151

LeMay, S., Helms, M. M., Kimball, B., & McMahon, D. (2017). Supply chain management: The elusive concept and definition. The International Journal of Logistics Management, 28(4), 1425–1453. https://doi.org/10.1108/IJLM-10-2016-0232

Lichtenthaler, U. (2022). Explicating a sustainability-based view of sustainable competitive advantage. Journal of Strategy and Management, 15(1) 76–95. https://doi.org/10.1108/JSMA-06-2021-0126

Liu, W., Wei, S., Liang, Y., Wang, D., & Wang, J. (2021). Influencing factors on organizational efficiency of smart logistics ecological chain: A multi-case study in China. Industrial Management & Data Systems, 121(3), 545–566. https://doi.org/10.1108/IMDS-06-2020-0371

Magableh, G. M. (2021). Supply chains and the COVID-19 pandemic: A comprehensive framework. European Management Review, 18(3), 363–382. https://doi.org/10.1111/emre.12449

Matwiejczuk, R. (2021). Logistyka w zarządzaniu strategicznym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1–25. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x

Mishra, B. K., Rolland, E., Satpathy, A., & Moore, M. (2019). A framework for enterprise risk identification and management: The resource-based view. Managerial Auditing Journal, 34(2), 162–188. https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1751

Mitręga, M., Forkmann, S., Zaefarian, G., & Henneberg, S. C. (2017). Networking capability in supplier relationships and its impact on product innovation and firm performance. International Journal of Operations & Production Management, 37(5), 577–606. https://doi.org/10.1108/IJOPM-11-2014-0517

Min, S., Zacharia, Z. G., & Smith C. D. (2019). Defining supply chain management: In the past, present, and future. Journal of Business Logistics, 40(1), 44–55. https://doi.org/10.1111/jbl.12201.

Munir, M., Jajja, M. S. S., Chatha, K. A., & Farooq, S. (2020). Supply chain risk management and operational performance: The enabling role of supply chain integration. International Journal of Production Economics, 227, 107667. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107667

Nowicka, K. (2019). Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw. Oficyna Wydawnicza SGH.

Park, K. M. (2021). Navigating the digital revolution and crisis times: Humanitarian and innovation-inspired leadership through the pandemic. Journal of Strategy and Management, 14(3), 360–377. https://doi.org/10.1108/JSMA-01-2021-0021

Patel, B. S., & Sambasivan M. (2022). A systematic review of the literature on supply chain agility. Management Research Review, 45(2), 236–260. https://doi.org/10.1108/MRR-09-2020-0574.

Paul, S. K., & Chowdhury, P. (2020). Strategies for managing the impacts of disruptions during COVID-19: An example of toilet paper. Global Journal of Flexible Systems Management, 21(3), 283–293. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs40171-020-00248-4

Paul, S. K., Chowdhury, P., Moktadir, M. A., & Lau, K. H. (2021). Supply chain recovery challenges in the wake of COVID-19 pandemic. Journal of Business Research, 136, 316–329. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.056

Pettit, T. J., Croxton, K. L., & Fiksel, J. (2019). The evolution of resilience in supply chain management: A retrospective on ensuring supply chain resilience. Journal of Business Logistics, 40(1), 56–65. https://doi.org/10.1111/jbl.12202

Ponomarov, S. Y., & Holcomb M. C. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management, 20(1), 124–143. https://doi.org/10.1108/09574090910954873

Racela, O. C., & Thoumrungroje, A. (2020). When do customer orientation and innovation capabilities matter? An investigation of contextual impacts. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(2), 445–472. https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0143

Rane, S. B., Thakker, S. V., & Kant, R. (2021). Stakeholders' involvement in green supply chain: A perspective of blockchain IoT-integrated architecture. Management of Environmental Quality, 32(6), 1166–1191. https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2019-0248

Roscoe, S., Skipworth, H., Aktas, E, & Habib, F. (2020). Managing supply chain uncertainty arising from geopolitical disruptions: Evidence from the pharmaceutical industry and Brexit. International Journal of Operations & Production Management, 40(9), 1499–1529. https://doi.org/10.1108/IJOPM-10-2019-0668

Russell, D. M., & Swanson D. (2019). Transforming information into supply chain agility: An agility adaptation typology. The International Journal of Logistics Management, 30(1), 329–355. https://doi.org/10.1108/IJLM-09-2017-0237

Sajjad, A. (2021). The COVID-19 pandemic, social sustainability and global supply chain resilience: A review. Corporate Governance, 21(6), 1142–1154. https://doi.org/10.1108/CG-12-2020-0554

Sarkis, J. (2021). Supply chain sustainability: Learning from the COVID-19 pandemic. International Journal of Operations & Production Management, 41(1), 63–73. https://doi.org/10.1108/IJOPM-08-2020-056

Sato, Y., Tse, Y. K., & Tan, K. H. (2020). Managers' risk perception of supply chain uncertainties. Industrial Management & Data Systems, 120(9), 1617–1634. https://doi.org/10.1108/IMDS-01-2020-0049

Schleper, M. C., Gold, S., Trautrims, A., & Baldock D. (2021). Pandemic-induced knowledge gaps in operations and supply chain management: COVID-19's impacts on retailing. International Journal of Operations & Production Management, 41(3), 193–205. https://doi.org/10.1108/IJOPM-12-2020-0837

Schniederjans, D. G., Curado, C., & Khalajhedayati, M. (2020). Supply chain digitisation trends: An integration of knowledge management. International Journal of Production Economics, 220, 107439. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.012

Schoemaker, P. J. H., Leih, S., & Teece, D. J. (2018). Innovation, dynamic capabilities and leadership. California Management Review, 61(1), 15–42. https://doi.org/10.1177/0008125618790246

Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., & García-Muina, F. E. (2021). Flexibility and resilience in corporate decision making: A new sustainability-based risk management system in uncertain times. Global Journal of Flexible Systems Management, 22(2), 107–132. https://doi.org/10.1007/s40171-021-00277-7

Sharma, P., Leung, T. Y., Kingshott, R. P. J., Davcik, N. S., & Cardinali, S. (2020). Managing uncertainty during a global pandemic: An international business perspective. Journal of Business Research, 116, 188–192. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.026

Shou, Y., Hu, W., Kang, M., Li, Y., & Park, Y. W. (2018). Risk management and firm performance: The moderating role of supplier integration. Industrial Management & Data Systems, 118(7), 1327–1344. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2017-0427

Singh, S., Agrawal, V., & Mohanty, R. P. (2022). Multi-criteria decision analysis of significant enablers for a competitive supply chain. Journal of Advances in Management Research, 19(3), 414–442. https://doi.org/10.1108/JAMR-09-2021-0322

Soto-Acosta, P. (2020). COVID-19 Pandemic: Shifting digital transformation to a high-speed gear. Information Systems Management, 37(4), 260–266. https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1814461

Stevens, G. C., & Johnson, M. (2016). Integrating the Supply Chain… 25 years. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(1), 19–42. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-07-2015-0175

Stock, J. R., & Boyer S. L. (2009). Developing a consensus definition of supply chain management: A qualitative study. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(8), 690–711. https://doi.org/10.1108/09600030910996323

Szymczak, M. (2015). Ewolucja łańcuchów dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Świerczek, A. (2019). Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tang, C. S., & Veelenturf L. P. (2019). The strategic role of logistics in the industry 4.0 era. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation, 129, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.004

Tiwari, S. (2021). Supply chain integration and Industry 4.0: A systematic literature review. Benchmarking: An International Journal, 28(3), 990–1030. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2020-0428

Urbaniak, M. (2014). Wpływ znormalizowanych systemów zarządzania oraz narzędzi doskonalenia procesów na kształtowanie relacji w łańcuchu dostaw. W: E. Gołembska, & Z. Bentyn (Red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej (122–134). Wydawnictwo UE w Poznaniu.

Van Hoek, R. (2020). Research opportunities for a more resilient post-COVID-19 supply chain — closing the gap between research findings and industry practice. International Journal of Operations & Production Management, 40(4), 341–355. https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2020-0165

Wiedmer, R., & Griffis, S. E. (2021). Structural characteristics of complex supply chain networks. Journal of Business Logistics, 42(2), 264–290. https://doi.org/10.1111/jbl.12283

Witkowski, J., & Baraniecka, A. (Red.). (2018). Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Yang, M., Fu, M., & Zhang Z. (2021). The adoption of digital technologies in supply chains: Drivers, process and impact. Technological Forecasting and Social Change, 169, 120795. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120795

Zacharia, Z., Plasch, M., Mohan, U., & Gerschberger, M. (2019). The emerging role of coopetition within inter-firm relationships. The International Journal of Logistics Management, 30(2), 414–437. https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2018-0021

Zahra, S. A. (2021). International entrepreneurship in the post-Covid world. Journal of World Business, 56(1), 101143. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101143

Zhou, H., Wang, Q., & Zhao, X. (2020). Corporate social responsibility and innovation: A comparative study. Industrial Management & Data Systems, 120(5), 863–882. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2019-0493.

Zouari, D., Ruel, S., & Viale, L. (2021). Does digitalising the supply chain contribute to its resilience? International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51(2), 149–180. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2020-0038

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
66.96
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę