Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zróżnicowanie efektywności sektora towarowego transportu drogowego w Unii Europejskiej

Celem artykułu jest określenie i porównanie efektywności sektorów towarowego transportu drogowego w krajach UE przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis (DEA). DEA jest wielowymiarową metodą badania efektywności, umożliwiającą porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W ramach badań obliczono model DEA ukierunkowany na maksymalizację efektów. Jako efekty uwzględniono: przychody sektora transportu drogowego (mln euro) oraz pracę przewozową (tkm), zaś jako nakłady uwzględniono: zatrudnienie (tys. os.); długość sieci drogowej (km); zużycie energii (Mtoe); zarejestrowane pojazdy ciężarowe (szt.). Wyniki badań wskazują, że 10 z 28 badanych sektorów transportu w UE było w pełni efektywnych. Dla sektorów nieefektywnych, bazując na koncepcji benchmarkingu, zaproponowano zmiany w poziomie efektów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sektor; transport drogowy; efektywność; metoda Data Envelopment Analysis; UE

Bibliografia

Bibliografia/References
Baran, J., & Górecka, A. (2015). Seaport efficiency and productivity based on Data Envelopment Analysis and Malmquist Productivity Index, Logistics, Supply Chain, Sustainability & Global Challenges. Logistics & Sustainable Transport, 6(1), 25–33. https://doi.org/10.1515/jlst-2015-0008
Baran, J., & Górecka, A. K. (2019). Economic and environmental aspects of inland transport in EU countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1037–1059. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1578680
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, methodology and application. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0637-5
Chiou, Y. C., Lan, L. W., & Yen, B. T. (2012). Route-based Data Envelopment Analysis models. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review, 48(2), 415–425. https://doi.org/10.1016/j.tre.2011.10.006
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver software. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-0-387-45283-8
Cruijssen, F., Dullaert, W., & Joro, T. (2010). Freight transportation efficiency through horizontal cooperation in Flanders. International Journal of Logistics Research and Applications, 13(3), 161–178. https://doi.org/10.1080/13675560903224962
Domagała, J. (2019). Efficiency of Polish seaports against the background of the largest ports in Europe. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences, 4(3), 85–94. https://doi.org/10.22630/eiol.2019.4.3.25
Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Wydawnictwo UE w Poznaniu.
Han, J., & Hayashi, Y. (2008). A Data Envelopment Analysis for evaluating the performance of China's urban public transport systems. International Journal of Urban Sciences, 12(2), 173–183. https://doi.org/10.1080/12265934.2008.9693639
Karlaftis, M. G. (2004). A DEA approach for evaluating the efficiency and effectiveness of urban transit systems. European Journal of Operational Research, 152, 354–364. https://doi.org/10.1016/s0377-2217(03)00029-8
Klieštik, T. (2009). Kvantifikácia efektivity èinností dopravných podnikov pomocou data envelopment analysis (The Quantification of the efficiency of transport enterprises using the Data Envelopment Analysis). E+M Ekonomie a Management, 1, 133–145.
Lan, L., & Lin, E. T. J. (2003). Measurement of railways productive efficiency with Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis. Journal of the Chinese Institute of Transportation, 15, 49–78.
Lan-Bing, L., & Jin-Li, H. (2010). Efficiency analysis of the regional railway in China: An application of DEA-Tobit approach. Journal of Information and Optimization Sciences, 31(5), 1071–1085. https://doi.org/10.1080/02522667.2010.10700011
Lau, K. H. (2013). Measuring distribution efficiency of a retail network through data envelopment analysis. International Journal of Production Economics, 146(2), 598–611. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.08.008
Merkert, R., & Mangia, L. (2014). Efficiency of Italian and Norwegian airports: A matter of management or of the level of competition in remote regions? Transportation Research. Part A. Policy and Practice, 62, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.tra.2014.02.007
Michaelides, P. G., Belegri-Roboli, A., Karlaftis, M., & Marinos, T. (2009). International air transportation carriers: Evidence from SFA and DEA technical efficiency result (1991–2000). European Journal of Transport and Infrastructure Research, 9(4), 347–362.
Odeck, J., & Hjalmarsson, L. (1996). The performance of trucks — an evaluation using data envelopment analysis. Transportation Planning and Technology, 20(1), 49–66.
Ozbek, M. E., Garza, J. M., & Triantis, K. (2009). Data envelopment analysis as a decision-making tool for transportation professionals. Journal of Transportation Engineering ASCE, 135(11), 822–831. https://doi.org/10.1061/(asce)te.1943–5436.0000069
Rogowski, G. (1998). Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Sampaio, B. R., Neto, O. L., & Sampaio, Y. (2008). Efficiency analysis of public transport systems: Lessons for institutional planning. Transportation Research. Part A: Policy and Practice, 42(3), 445–454. https://doi.org/10.1016/j.tra.2008.01.006
Statistical pocketbook 2021. EU transport in figures. (2021). European Union.
Yu, M.-M. (2008). Assessing the technical efficiency, service effectiveness, and technical effectiveness of the worlds railways through NDEA analysis. Transportation Research. Part A: Policy and Practice, 42(10), 1283–1294. https://doi.org/10.1016/j tra 2008.03.014
Zhao, Y., Triantis, K., Murray-Tuite, P., & Edara, P. (2011). Performance measurement of a transportation network with a downtown space reservation system: A network-DEA approach. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review, 47(6), 1140–1159. https://doi.org/10.1016/j.tre.2011.02.008
Zhou, P., Ang, B. W., & Poh, K. L. (2008). A survey of data envelopment analysis in energy and environmental study. European Journal of Operational Research, 189(1), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.04.042

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę