Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 41
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.1
JEL: G32, H12, M

Pandemia zakłóciła tradycyjne łańcuchy dostaw i światowy handel głębiej niż inne kryzysy z niedawnej przeszłości. W złożonym środowisku biznesowym firmy zmuszone są przemyśleć i przeprojektować swoje łańcuchy dostaw pod kątem potrzebnej im odporności i elastyczności. Dlatego celem niniejszego artykułu jest identyfikacja trendów i rozwiązań logistycznych, które powinny zostać uwzględnione, aby firmy mogły umiejętnie poruszać się w nowej rzeczywistości. Na podstawie przeglądu literatury i doświadczeń przedsiębiorstw zostaną wskazane rola i znaczenie odporności (rezyliencji) oraz zarządzania ryzkiem w zapewnianiu sprawności i przejrzystości łańcuchów dostaw. 

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19; zarządzanie ryzykiem; odporność łańcucha dostaw
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.2
JEL: M10, M12, M15

Innowacyjność procesów łańcucha dostaw pomiędzy możliwościami HRM a wydajnością SC. Analiza empiryczna przemysłu tekstylnego

This study is aimed to explain the relationship between Human Resource Management (HRM) capabilities and Supply Chain Performance in the textile and apparel industry and to determine the mediating role of Process Innovation (PI), which improves supply chain processes in this relationship. Two research models were introduced in the study. Hypotheses belonging to research models have been developed. Structural equation modelling was applied to test the hypotheses. The sample area of the research consists of textile and apparel companies operating in Turkey. The research level is at the executive level. HRM capabilities significantly affect SC performance in the textile and apparel industry. In addition, it was concluded that PI has a full mediating effect on the HRM-SC performance relationship. It has been determined that PI applications contribute to increasing efficiency in supply chain management processes and performance and support the development of HRM capabilities.

Niniejsze badanie ma na celu wyjaśnienie związku między zdolnościami zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) a wydajnością łańcucha dostaw w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz określenie pośredniczącej roli innowacji procesowych (PI), które usprawniają procesy łańcucha dostaw w tej relacji. W badaniu wykorzystano dwa modele badawcze. Opracowano także hipotezy należące do modeli badawczych. W celu przetestowania hipotez zastosowano modelowanie równań strukturalnych. Przykładowy obszar badań stanowią firmy tekstylno-odzieżowe działające w Turcji. Badania przeprowadzono na poziomie zarządu. Wykazano, że możliwości zarządzania zasobami ludzkimi istotnie wpływają na wydajność SC w przemyśle tekstylnym i odzieżowym. Ponadto stwierdzono, że innowacje procesowe (PI) mają pełny wpływ mediacyjny na relację wydajności HRM–SC, a aplikacje PI przyczyniają się do zwiększenia efektywności procesów i wydajności zarządzania łańcuchem dostaw oraz wspierają rozwój możliwości HRM.

Słowa kluczowe: supply chain process innovation; supply chain performance; human resources management; mediating effect (innowacje procesów łańcucha dostaw; wydajność łańcucha dostaw; zarządzanie zasobami ludzkimi; efekt mediacyjny)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.3
JEL: R4, C67, C80

Celem artykułu jest określenie i porównanie efektywności sektorów towarowego transportu drogowego w krajach UE przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis (DEA). DEA jest wielowymiarową metodą badania efektywności, umożliwiającą porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W ramach badań obliczono model DEA ukierunkowany na maksymalizację efektów. Jako efekty uwzględniono: przychody sektora transportu drogowego (mln euro) oraz pracę przewozową (tkm), zaś jako nakłady uwzględniono: zatrudnienie (tys. os.); długość sieci drogowej (km); zużycie energii (Mtoe); zarejestrowane pojazdy ciężarowe (szt.). Wyniki badań wskazują, że 10 z 28 badanych sektorów transportu w UE było w pełni efektywnych. Dla sektorów nieefektywnych, bazując na koncepcji benchmarkingu, zaproponowano zmiany w poziomie efektów.

Słowa kluczowe: sektor; transport drogowy; efektywność; metoda Data Envelopment Analysis; UE
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.4
JEL: L29

Nieporozumienia interpretacyjne, związane z pojęciami „integracja”, „koordynacja” oraz „synchronizacja”, a także zamienne stosowanie wymienionych pojęć zmniejsza precyzję wywodów o charakterze naukowym, jak również utrudnia wymianę idei między teoretykami i praktykami zarządzania, w tym — logistykami. Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest rozpoznanie rozkładu frekwencyjności artykułów w przedmiotowym zakresie oraz odpowiedź na pytanie, czy wymienione pojęcia są pojęciami synonimicznymi, czy też oznaczają odmienne sytuacje w kontekście zarządczym.

Słowa kluczowe: integracja; koordynacja; synchronizacja; zarządzanie logistyczne
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł