Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.3
JEL: M31, O31
Sebastian Białoskurski ORCID: 0000-0002-0156-0750 , e-mail: sb79|interia.pl| |sb79|interia.pl

Innowacje produktowe i marketingowe na rynku produktów spożywczych z perspektywy klientów

Artykuł poświęcony jest tematyce innowacji produktowych i marketingowych na krajowym rynku produktów spożywczych. Jego celem jest przedstawienie opinii nabywców na temat wybranych innowacyjnych rozwiązań produktowych i marketingowych wykorzystywanych na rynku żywności. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna powstała w oparciu o analizę literaturową, natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ilościowych. Przeprowadzone badania wskazują, że tworzenie nowych wyrobów będących kombinacjami produktowymi (uwzględniających produkt materialny i niematerialny) zostało pozytywnie ocenione przez ankietowanych.

Słowa kluczowe: nowy produkt spożywczy; innowacja produktowa; innowacja marketingowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Drucker, P. F. (1998). The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, (3). http://ogsp.typepad.com/focus_or_die_ogsp/files/drucker_1985_the_discipline_of_innovation.pdf. https://doi.org/10.1002/ltl.40619980906

Flak, O. (2012). Rola wybranych aspektów innowacyjności zarządczej w tworzeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Współczesne Zarządzanie, (4).

Godin, B. (2002). The Rise of Innovation Surveys: Merasuring a Fuzzy Concept, 4, http://www.csiic.ca/PDF/Godin_16.pdf

Górska-Warsewicz H. (2008). Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnościowym w Polsce. http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/prs_5_2008.pdf

Górska-Warsewicz, H. (2010). Kształtowanie marek produktów innowacyjnych z uwzględnieniem czynników kulturowych. Roczniki Naukowe, 12(4).

Jurczyk-Bunkowska, M. (2014). Istota innowacyjności i jej cele. W: R. Knosala (red.), Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaczmarek, B. (2010). Ryzyko zmian — próba nowego spojrzenia za zagadnienia polityki zmian. W: J. Bizon-Górecka (red.), Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie — ryzyko międzynarodowej kooperacji przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Wydawnictwo TNOiK.

Kotler, Ph. i Trias de Bes, F. (2004). Marketing lateralny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Królik, R. (2018). Innowacyjność produktowa w aspekcie społecznej odpowiedzialności w przemyśle farmaceutycznym. W: A. Lipińska i P. Klimas (red.), Kierunki badań innowacyjności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lewandowski, M. (2015). Effects of innovations with regard to cultural services across cultural institutions. Forum Scientiae Oeconomia, 3(1).

Miłota, K. (2007). Sukces innowacji produktowej na współczesnym rynku i jego determinanty na wybranych przykładach. W: A. Styś (red.), Pozycja polskich podmiotów rynkowych — pierwsze doświadczenia procesów integracji. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego.

Mruk, H. (2012). Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Naidoo, V. (2010). Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing innovation and business strategy. Industrial Marketing Management, 39(8). https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.02.005

Olejniczak, T. (2011). Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności — w świetle badań konsumenckich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (25).

Olejniczak, T. (2018). Senior wobec innowacji produktowych — wybrane aspekty. Handel Wewnętrzny, (3).

Olejniczuk-Merta, A. (2016). Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Podręcznik Oslo. (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja. Konkurencja. Technologia informacyjna. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rudzewicz, A. i Strychalska–Rudzewicz, A. (2013). Strategie produktów innowacyjnych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. https://doi.org/10.2478/oam-2013-0014

Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 49(1). https://doi.org/10.17951/h.2015.49.1.157

Szymański, G. (2013). Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce. Monografie Politechniki Łódzkiej.

Tidd, J. i Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Trias de Bes, F. i Kotler, Ph. (2013). Innowacyjność. Przepis na sukces. Model od A do F. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Wiśniewska, S. (2015). Innowacje marketingowe — rozważania terminologiczne — definicyjne. Logistyka, (2).

Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo

Naukowe UMK.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę