Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.2
JEL: B55, Q01, Z13
Ryszard Cichocki ORCID: 0000-0003-4131-8528 , e-mail: r.cichoc|amu.edu.pl| |r.cichoc|amu.edu.pl
Przemysław Wechta ORCID: 0000-0002-2031-6948 , e-mail: wechta|amu.edu.pl| |wechta|amu.edu.pl

Konsumpcja wody z kranu. Wnioski z badań socjologicznych w aglomeracji poznańskiej

Celem artykułu jest badanie czynników wpływających na poziom zaufania społecznego do jakości wody. Obecnie na rynku obserwujemy silną konkurencję o preferencje konsumentów dotyczące konsumpcji wody: z kranu czy z butelki. Woda z kranu przez długi czas znajdowała się w niekorzystnej pozycji rynkowej w stosunku do wód w butelkach. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania piciem wody z kranu i wzrost świadomości niekorzystnych aspektów wody butelkowanej. W tym kontekście interesujące są wyniki wieloletnich badań socjologicznych przeprowadzonych w aglomeracji poznańskiej w latach 2004–2021, które pokazały wzrost odsetka mieszkańców deklarujących picie wody z kranu bez przegotowania i spadek odsetka osób, które nigdy nie piją nieprzegotowanej wody z kranu. Artykuł skoncentrowany jest na dwóch grupach czynników wpływających na te odsetki: jakości wody mierzonej obiektywnymi parametrami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi z jednej strony oraz subiektywnym społecznym poziomie zaufania do wody z drugiej. Systematycznie monitorowane parametry jakości wody w latach 2012–2021 świadczą o utrzymywaniu przez jej dostawcę, spółkę Aquanet, rygorystycznych norm wody pod względem parametrów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Drugą grupę czynników stanowią kampanie promocyjne prowadzone przez Aquanet kształtujące społeczny wizerunek wody oraz analizowane w artykule przemiany społeczne, zmiany preferencji konsumpcyjnych powiązane ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców. Analiza zawarta w artykule nie wyczerpuje zagadnienia. Jest jednak wystarczająca dla zasygnalizowania potencjału marketingowego, związanego z produktem bez opakowania, jakim jest woda z kranu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: woda z kranu; jakość wody; preferencje konsumpcyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Abbasi, S. A. (2002). Water Quality Indices. State of the art report. National Institute of Hydrology, Scientific Contribution No. INCOH/SAR-25/2002, INCOH, 73.

Ansari, K., & Hemke, N. M. (2013). Water quality index for assessment of water samples of different zones in Chandrapur city. International Journal on Engineering Applications, 3(3), 233–237.

Avvannavar S. M., & Shrihari, S., (2008). Evaluation of water quality index for drinking purposes for river Netravathi, Mangalore, South India. Environmental Monitoring and Assessment, 143, 279–290. https://doi.org/10.1007/s10661-007-9977-7

Bywalec, C., & Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. PWE.

Boyacioglu, H. (2007). Development of a Water Quality Index based on a European classification scheme. Water SA, 33(1), 101–106. https://doi.org/10.4314/wsa.v33i1.47882

Cichocki, R., & Wechta, P. (2023). Społeczny wizerunek wody do picia. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Etzioni, A. (2003). Introduction: Voluntary Simplicity: Psychological Implications, Societal Consequences. W: D. Doherty, & A. Etzioni, Voluntary Simplicity. Responding to Consumer Culture. Rowan and Littlefield Publishers. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03900-7_1

Hamilton, C., & Denniss, R. (2009). The Downshifters. W: S. Alexander (Red.), Voluntary Simplicity: The Poetic Alternative to Consumer Culture. Stead & Daughters.

Harrison, R., Newholm, D., & Shaw, D. (2005). Pressure groups, campaigns, and consumers. W: R. Harrison, T. Newholm, & D. Shaw (Red.), The Ethical Consumer. Sage. https://doi.org/10.4135/9781446211991

Horton, R. (1965). An index number system for rating water quality. Journal of the Water Pollution Control Federation, 37(3), 300–306.

House, M., & Ellis, J. B. (1980). Water quality indices (UK): An additional management tool? Progress in Water Technology, 13, 413–423.

Jan Paweł II. (1987). Sollicitudo rei socialis. Encyklika nr 29.

Jerzyk, E. (2014). Design opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Marketing i Rynek, (4), 291–398.

Johnson, B. B. (2003). Do reports on drinking water quality affect customers' concerns? Experiments in report content. Risk Analysis, 23(5), 985–998. https://doi.org/10.1111/1539-6924.00375

Kasperek, A. (2016). Minimalistyczna duchowość jako przykład antykonsumpcjonistycznej duchowości: perspektywa socjologiczna. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, (4), 71–88.

Kłos, L. (2017). Czy „kranówka” może stać się bezpiecznym substytutem wód butelkowanych? Studia i Prace WNEIZ US, (47/2), 77–87. https://doi.org/10.18276/SIP.2017.47/2-07

Kozik, N. (2019). Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów i czytelność przekazywanych przez nie komunikatów na przykładzie ekskluzywnych wód mineralnych. Zeszyty Naukowe UEK, 4(982), 19–38. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0982.0402

Mirek, J. (2009). Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów – wyniki badań własnych. Zeszyty Naukowe UEK, (800), 127–140.

Ottman, J. A. (2003). Green Marketing: Challenges and Opportunities for the New Marketing Age. NTC Business Books.

Pessel, W. (2010). Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy. Wydawnictwo Trio i Collegium Civitas.

Song, T., & Kim, K. (2009). Development of a water quality loading index based on water quality modelling. Journal of Environmental Management, 90(3), 1534–1543. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.11.008

Stewart, B. (2009). Projektowanie opakowań. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wang, E. S. T. (2013). The Influence of visual packaging on perceived food product quality, value, and brand preference. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(10), 805–816. https://doi.org/10.1108/ijrdm-12-2012-0113

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę