Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 1/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.1
JEL: Z3, Z33

Na współczesnym rynku hotelarskim szybko rośnie rola hoteli luksusowych. Jest to wynikiem wzrostu liczby kon- sumentów zamożnych, dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, gwałtownego wzrostu znaczenia transportu lotniczego w turystyce. W wielu krajach jest to sektor o dużym potencjale rynkowym. Szybki rozwój tego sekto- ra sprawia, że firmy zarządzające hotelami luksusowymi stosują strategię segmentacji. W Polsce wzrasta liczba osób zamożnych, którą szacuje się na przeszło 1,2 milio- na. W konsekwencji powstają korzystne warunki dla roz- woju sektora hoteli luksusowych. Sektor ten jest w na- szym kraju rozwinięty w stopniu niezadowalającym. Tym- czasem hotele luksusowe są liderami w zakresie wprowa- dzania innowacji i nawet w czasach stagnacji ekonomicz- nej ich usługi uważane są za bardziej odporne na wahania koniunktury. W artykule przedstawiono istotę i cechy ho- teli luksusowych, ich rolę i paradygmaty rozwoju na świa- towym rynku hotelarskim. Opracowanie prezentuje obec- ny stan rozwoju hoteli luksusowych Polsce, ich prze- strzenne rozmieszczenie oraz nakreśla perspektywy dalszego rozwoju.


 

Słowa kluczowe: hotele luksusowe; dobra luksusowe; korporacje hotelowe; zachowanie konsumentów; rynek hoteli luksusowych w Polsce
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.2
JEL: M31

Termin społeczność na dobre zagościł w terminologii stosowanej przez środowiska marketingowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty pojęć: społeczność wokół marki, subkultura oraz społeczność w internecie i wskazanie konsekwencji dla świata marketingu wynikających z różnic zachodzących pomiędzy nimi.

Słowa kluczowe: subkultura; społeczność w internecie; społeczność wokół marki
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.3
JEL: D12, Q56

Motywy kupowania produktów używanych — wyniki badań jakościowych

Second-hand buying helps to decrease the level of production and for that reason it may be recognized as a sustainable behaviour of a consumer. The main goal of the paper is to define and recognise motivations, opinions and beliefs about the purchase of second-hand products sold in various retail trade formats and to examine whether customers are motivated by their care for the environment, the desire to escape from the consumption system or attempt to follow the principles of sustainable consumption. The research was carried out using FGI — Focus Group Interview with seven people aged 20–30, including five women and two men. The criterion for the respondent selection was whether they bought a used product in the last 12 months. The survey was conducted on 15th April 2019. Answers and their analysis have shown that sustainable consumption is not the main motivation of respondents to buy used products. The most common reason is the low price of the products. However, some responses were indirectly related to sustainable consumption.

 

Kupowanie z drugiej ręki pomaga obniżyć poziom produkcji i z tego powodu może zostać uznane za przejaw zrównoważonej konsumpcji. Głównym celem artykułu jest rozpoznanie motywacji, opinii i przekonań dotyczących zakupu produktów używanych sprzedawanych w różnych formatach handlu detalicznego oraz zbadanie, czy motywacją klientów jest dbałość o środowisko naturalne lub próba przestrzegania zasad zrównoważonej konsumpcji. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody zogniskowanego wywiadu grupowego z siedmioma osobami w wieku 20–30 lat, w tym pięcioma kobietami i dwoma mężczyznami. Kryterium wyboru respondentów było to, czy kupili oni używany produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie zostało przeprowadzone 15 kwietnia 2019 r. Z odpowiedzi wynika, że zrównoważona konsumpcja nie była główną motywacją respondentów do kupowania używanych produktów. Najczęściej wskazywanym motywem była niska cena produktów. Niektóre odpowiedzi były jednak pośrednio związane ze zrównoważoną konsumpcją.

Słowa kluczowe: second-hand products; motives of purchase; sustainable consumption
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł