Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 8/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.1
JEL: A11, L21, L22

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej jest szeroko eksplorowana w naukach o zarządzaniu. Widoczna jest ewolucja w podejściu do przedsiębiorczości akademickiej, a w konsekwencji w jej definiowaniu. Uwidaczniają się w tym obszarze zasady typowe dla zachowań rynkowych, opartych na wzajemności, znajomości potrzeb poszczególnych stron wymiany. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie relacyjnego kontekstu przedsiębiorczości akademickiej oraz identyfikacja relacyjnego zakresu przedsiębiorczości akademickiej (czynników, narzędzi i barier) postrzeganej z perspektywy przedsiębiorców i podmiotów wsparcia. Jako metodę badań przyjęto IDI (ang. Individual In-depth Interview) z przedsiębiorcami akademickimi oraz przedstawicielami instytucji wsparcia, tworzącymi szeroko pojęty ekosystem przedsiębiorczości akademickiej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka; jakość relacji; ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.2
JEL: M31, D16, E21

Badanie wielowymiarowości użyteczności konsumpcji kolaboratywnej

The limited amount of research on collaborative consumption and its' different results suggest that the individual motivations for consumers' engagement are likely to be more complex and quite dissimilar to the motivation for participation in other social sharing initiatives. Except few studies on local community or environmental benefits, key motivators generating perceived utility for participants engaging in collaborative consumption were mostly connected with intrinsic benefits. In fact, researchers suggest that drivers for collaborative consumption seem to be broad and wideranging, from individual to social or even political ones. This study is a quantitative research on the influence of foregoing factors as components of perceived utility on collaborative consumption propensity.

Ograniczona liczba opracowań na temat konsumpcji kolaboratywnej, a także odmienne wyniki badań sugerują, że motywacja indywidualna uczestnictwa w zjawisku może być bardziej skomplikowana i różna od motywacji uczestnictwa w innych przejawach współdzielenia. Poza kilkoma badaniami odnoszącymi się do korzyści lokalnych społeczności i korzyści środowiskowych główne motywy postrzeganej użyteczności zjawiska dotyczyły przede wszystkim korzyści indywidualnych. Tym niemniej dostępne opracowania sugerują, że uwarunkowania uczestnictwa w konsumpcji kolaboratywnej mogą przyjmować znacznie szerszy zasięg, obejmując czynniki indywidualne, społeczne, a nawet polityczne. W niniejszym artykule autorzy, w oparciu o badania ilościowe, podejmują próbę określenia zależności pomiędzy tymi czynnikami a postrzeganą użytecznością konsumpcji kolaboratywnej.

Słowa kluczowe: collaborative consumption; sharing economy; utility
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.3
JEL: M14, M33

W latach 80. XX wieku dostrzeżono w biznesie potrzebę budowania wizerunku zarówno samej organizacji jak i jej kluczowych pracowników. Kapitał ludzki traktowano jako wartość przedsiębiorstwa. Pracownicy tworząc relacje biznesowe wpływają na wiarygodność, zaufanie i lojalność klienta, które podobnie jak w polityce decydują o sukcesie organizacji. W XXI wieku dynamiczne i głębokie zmiany gospodarczo-społeczne przyczyniły się do konieczności prowadzenia kampanii wyborczych w sposób permanentny, bardziej profesjonalny, spersonalizowany i zdecentralizowany oraz do poszukiwania metod efektywnej komunikacji z wyborcami. Wydaje się, że strategia zarządzania marką personalną może zagwarantować w komunikacji politycznej wyższą skuteczność, spójność i harmonijność działań, a także trwałą przewagę konkurencyjną. Budowanie strategii marki personalnej w polityce czerpie z dorobku różnych dyscyplin dziedziny nauk społecznych. Jest szansą na zbudowanie reputacji polityków, wpływając jednocześnie na wzrost świadomości wyborców oraz pełniejszą, bardziej wartościową debatę polityczną. Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby właściwego zarządzania marką personalną jako stosunkowo nową strategią komunikacji w marketingu politycznym. Analizę oparto na wiedzy i doświadczeniach autorki z pracy doradczej z politykami polskimi oraz dostępnej literaturze, wykorzystując metodę porównawczą, analizę przypadku, a także wnioskowanie logiczne.

Słowa kluczowe: komunikowanie polityczne; marketing polityczny; marka polityczna; branding; wizerunek polityczny; filary marki politycznej
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł