Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.4
JEL: G, G1, G17

Teoria chaosu innowacyjnym narzędziem badawczym procesów gospodarczych

Teoria chaosu jako innowacyjne narzędzie badawcze daje możliwość uchwycenia nieliniowych i złożonych relacji pomiędzy różnymi zjawiskami zachodzącymi w procesach gospodarczych. Dzięki zastosowaniu analizy chaotycznej badacze mogą dokładniej zbadać te relacje, a także przewidywać ewentualne zmiany i wahania, które mogą wpłynąć na procesy biznesowe. Jednocześnie warto zauważyć, że teoria chaosu nie jest narzędziem uniwersalnym i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania. Pomimo to coraz więcej badaczy zaczyna wykorzystywać teorię chaosu w swojej pracy, co może przyczynić się do nowych odkryć i lepszego zrozumienia procesów gospodarczych. W efekcie zastosowanie teorii chaosu może pomóc firmom w lepszym planowaniu i podejmowaniu decyzji, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Celem publikacji jest ukazanie, jak teoria chaosu może być użytecznym i wartościowym narzędziem badawczym w dzisiejszych dynamicznych i złożonych procesach gospodarczych.

Słowa kluczowe: teoria chaosu; proces gospodarczy; rynki finansowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Baker, G., & Gollub, J. (1998). Wstęp do dynamiki układów chaotycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borowski, K. (2006). Zastosowanie fraktalnej, adaptacyjnej średniej ruchomej w analizie technicznej (FRAMA). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa, (69), 49–57.

Bullard, J. B., & Butler, A. (1991). Nonlinearity and Chaos in Economic Models: Implication for Policy Decisions. The Federal Reserve Bank of St. Luis.

Demkowski, J. (2009). Efekt motyla i dziwne atraktor. O układzie Lorenza. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Encyklopedia PWN. (b.d.). https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/determinizm;3892112.html (23.10.2023).

Fritzkowski, P. (2015). O chaosie deterministycznym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Gabryś, A. (2007). Zarządzanie wartością spółki w kontekście teorii chaosu. Wydawnictwo Aurea Mediocritas.

Gajer, M. (2004). Czy chaos deterministyczny jest chaosem? Przeglądy – Poglądy. Wiadomości Elektrotechniczne, (5), 18–19.

Gontar, Z. (2000). Teoria chaosu. W: J. S. Zieliński (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grimal, P. (2008). Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Ossolineum.

Jakimowicz, A. (2012). Od Keynesa do teorii chaosu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiatkowski, J., & Orzeszko, W. (2001). Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych. VII Ogólnopolskie seminarium Naukowe „Dynamiczne modele ekonometryczne”, Toruń.

Kudrewicz, J. (1993). Fraktale i chaos. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Lorenz, E. N. (1963). Deterministic non-periodic flows. Journal of Atmospheric Sciences, 20(2), 130–141. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2

Miśkiewicz-Nawrocka, M. (2013). Modele ekonomiczne z dynamiką chaotyczną. Studia Ekonomiczne. Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, (132), 56–66.

Orzeszko, W. (2005). Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Pawłowska, M., & Jakimowicz, A. (2010). Źródła niestabilności struktur rynkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Penc, J. (2008). Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych.

Peters, E. E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG Press.

Schuster, H. G. (1993). Chaos deterministyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Siemieniuk, N. (2001). Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Siemieniuk, N., & Kilon, J. (2006). Technologie informatyczne na rynku kapitałowym. Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku.

Siemieniuk, N., & Siemieniuk, T. (2015). Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(74), 182.

Siemieniuk, T., & Siemieniuk, N. (2015). Deterministic chaos in economic processes modelling. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (234), 162.

Słownik języka polskiego PWN. (b.d.). https://sjp.pwn.pl/slowniki/chaos.html (pobrano 23.10.2023).

Stewart, I. (1996). Czy bóg gra w kości. Nowa matematyka chaosu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Zieliński, J. S. (2000). Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę