Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agata Raczkowska
ORCID: 0000-0002-6795-1105
Dr Agata Raczkowska, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Adiunkt w Katedrze Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza etyki dziennikarskiej i prawa.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.2
JEL: K31, Z13, Z18

Prawne gwarancje możliwości podejmowania i realizowania działalności przez dziennikarza mają istotne znaczenie dla wypełniania jego misji służenia społeczeństwu i państwu. Wśród nich od wielu lat w medioznawstwie rozważano konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. dziennikarskiej klauzuli sumienia. Ostatecznie przyjęła ona formę normatywną w 2017 roku. Jej treść i znaczenie wymagają rozważenia zarówno z perspektywy medioznawczej jak i prawnej, którą to próbę podejmują autorzy w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: klauzula sumienia; dziennikarz; zatrudnienie; stosunek pracy; zatrudnienie niepracownicze

Dr Agata Raczkowska, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Adiunkt w Katedrze Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza etyki dziennikarskiej i prawa.