Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Reda-Ciszewska
ORCID: 0000-0001-8727-2399
Dr Anna Reda-Ciszewska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka kilkunastu publikacji naukowych.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.5
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)

W artykule została podjęta problematyka przekroczenia maksymalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej. Autorka analizuje orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie celu art. 20 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz dorozumianego nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym w kontekście modelu pracy tymczasowej obowiązującego w Polsce.

Słowa kluczowe: praca tymczasowa; pracownik tymczasowy; agencja pracy tymczasowej; pracodawca użytkownik

Dr Anna Reda-Ciszewska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka kilkunastu publikacji naukowych.