Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dariusz Makowski
ORCID: 0000-0002-6096-8633
Dr hab. Dariusz Makowski, prof. UŁ, zatrudniony w Zakładzie Prawa Ochrony Pracy, w Katedrze Prawa Pracy, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji z dziedziny prawa pracy, głównie z zakresu problematyki nietypowych form zatrudnienia oraz inspekcji pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.2
JEL: K31

Praca zdalna to bez wątpienia jedno z ważniejszych nowych rozwiązań prawnych przyjętych w prawie pracy w związku z pandemią COVID-19. Celem artykułu jest analiza pojęcia pracy zdalnej, relacji zachodzących między pracą zdalną i telepracą, a także określenie miejsca przepisów dotyczących pracy zdalnej w stosunku do innych uregulowań prawa pracy oraz w ramach tej gałęzi prawa. Według autora zasadniczy cel pracy zdalnej, a mianowicie „przeciwdziałanie COVID-19”, skłania do postrzegania jej jako instytucji prawa ochrony pracy.

Słowa kluczowe: COVID-19; praca zdalna; telepraca; bezpieczeństwo i higiena pracy

Dr hab. Dariusz Makowski, prof. UŁ, zatrudniony w Zakładzie Prawa Ochrony Pracy, w Katedrze Prawa Pracy, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji z dziedziny prawa pracy, głównie z zakresu problematyki nietypowych form zatrudnienia oraz inspekcji pracy.