Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dorota Moroń, prof. UWr
ORCID: 0000-0002-9242-7305
Dr hab. Dorota Moroń, prof. UWr, profesor w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, politolog i socjolog, specjalista z zakresu polityki społecznej. Zainteresowania naukowe: współczesna polityka społeczna: inwestycyjna polityka społeczna, innowacje w polityce społecznej, polityka edukacyjna, pomoc społeczna; organizacje pozarządowe: działalność organizacji pozarządowych, wielosektorowa polityka społeczna,
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.2
JEL: I38, K31

Pracownik socjalny jest w polskim systemie pomocy społecznej kluczowym realizatorem wsparcia dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Celem artykułu jest analiza procesu profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego w aspekcie prawnym i w praktyce. W artykule przedstawiono analizę zmian prawnych dotyczących wymogów związanych z kwalifikacjami pracownika socjalnego, dokonano analizy zmian w systemie kształcenia pracowników socjalnych oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczące kwalifikacji pracowników socjalnych. Wykazano, że postępujący wzrost wymogów uprawniających do pracy w zawodzie pracownik socjalny przekłada się na kwalifikacje służb pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna; pracownik socjalny; praca socjalna

Dr hab. Dorota Moroń, prof. UWr, profesor w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, politolog i socjolog, specjalista z zakresu polityki społecznej. Zainteresowania naukowe: współczesna polityka społeczna: inwestycyjna polityka społeczna, innowacje w polityce społecznej, polityka edukacyjna, pomoc społeczna; organizacje pozarządowe: działalność organizacji pozarządowych, wielosektorowa polityka społeczna, współpraca trzeciego sektora i administracji publicznej.