Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. Jerzy Wratny
prof. dr hab. Jerzy Wratny Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych.
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.1
JEL: K31

Artykuł zawiera wykładnię zasady uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy określonej w art. 182 kodeksu pracy, z objaśnieniem jej statusu prawnego oraz występujących w tym przepisie pojęć. Za główny przedmiot w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 182 k.p., autor uznaje ustawę z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, będącą podstawą tworzenia rad pracowników. Rady te są jednak powoływane w coraz węższym zakresie. Autor zgłasza propozycje, które mogą się przyczynić do ożywienia tej instytucji, należącej do standardu unijnego prawa pracy.

Słowa kluczowe: partycypacja; rady pracowników; informacja i konsultacja; zbiorowe prawo pracy

prof. dr hab. Jerzy Wratny

Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych.