Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Karolina Czapska-Małecka
ORCID: 0000-0002-4524-7539
Mgr Karolina Czapska-Małecka, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, z wykształcenia prawnik i psycholog. W pracy naukowej zajmuje się badaniem aksjologii prawa pracy, psychologią w prawie pracy, kwestiami mobbingu, dyskryminacji i godności, a także mediacjami pracowniczymi.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.6
JEL: K31

W artykule zaprezentowany został problem wypalenia zawodowego. Autorka przedstawia pojęcie wypalenia zawodowego, jego genezę, objawy i ich konsekwencje dla pracowników, pracodawców i całego społeczeństwa. Prezentuje rozwiązania przyjęte w niektórych krajach europejskich, których celem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Podejmuje również próbę analizy, jakie rozwiązania mogą zostać przyjęte w prawie polskim w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz czy wypalenie zawodowe może zostać uznane za chorobę zawodową. Przedstawia także propozycje rozwiązań, których wdrożenie pomogłyby pracodawcom w walce z syndromem wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe; choroba zawodowa; europejskie prawo pracy; czynniki psychospołeczne w środowisku pracy

Mgr Karolina Czapska-Małecka, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, z wykształcenia prawnik i psycholog. W pracy naukowej zajmuje się badaniem aksjologii prawa pracy, psychologią w prawie pracy, kwestiami mobbingu, dyskryminacji i godności, a także mediacjami pracowniczymi.