Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Katarzyna Bomba
ORCID: 0000-0003-2362-3246
Dr Katarzyna Bomba, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Członek Krajowej Rady Komorniczej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i sądowego postępowania egzekucyjnego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.10.2
JEL: J39, J51

Celem artykułu jest analiza działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy w sferze dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Autorka zwraca uwagę na zróżnicowane zainteresowanie MOP tą tematyką w poszczególnych okresach i podejmuje próbę określenia jego przyczyn. Analizuje rozwój instrumentów prawnych MOP w dziedzinie wynagrodzenia minimalnego na tle zmian społecznych i gospodarczych, wskazując na zmieniającą się funkcję minimalnego wynagrodzenia, które z czasem stało się jednym z narzędzi realizacji globalnej strategii na rzecz godnej pracy i zrównoważonego rozwoju. Autorka zwraca także uwagę na oddziaływanie MOP na aktywność ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej oraz podkreśla znaczenie regulacji MOP dotyczących minimalnego wynagrodzenia dla przeciwdziałania dehumanizacji pracy człowieka w obliczu globalizacji.

Słowa kluczowe: minimalne wynagrodzenie za pracę; godna praca; Międzynarodowa Organizacja Pracy; konwencja nr 131 MOP; Deklaracja stulecia MOP na rzecz przyszłości pracy; zrównoważony rozwój

Dr Katarzyna Bomba, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Członek Krajowej Rady Komorniczej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i sądowego postępowania egzekucyjnego.