Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.10.4
JEL: K31

Kilka uwag w sprawie wykładni art. 2418 kodeksu pracy

Artykuł dotyczy ustalenia statusu prawnego pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. w sytuacji, gdy przed przejęciem byli oni objęci układem zbiorowym pracy. Autor porusza dwa podstawowe zagadnienia. Pierwsze to problematyka zróżnicowania sytuacji prawnej pracowników przejętych w stosunku do sytuacji pracowników pracodawcy przejmującego. Drugie to relacja pomiędzy treścią układu zbiorowego pracy a treścią umowy o pracę. Ta ostatnia kwestia ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy sytuacja prawna przejętych pracowników wraz z upływem czasu ulega wyrównaniu z mocy prawa, czy też wymaga od pracodawcy dodatkowych czynności prawnych.

Słowa kluczowe: układ zbiorowy pracy; regulamin pracy; regulamin wynagradzania; umowa o pracę; stosunek pracy; czas pracy a wynagrodzenie za pracę; wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i wynagradzania; transfer zakładu pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Florek, L. (2017). Komentarz do art. 2418 k.p. W. L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. VII. System informacji prawnej LEX.

Pisarczyk, Ł. (2002). Konsekwencje przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w dziedzinie układów zbiorowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Pisarczyk, Ł. (2017). Skutki przejścia w sferze indywidualnych stosunków pracy. W: K. W. Baran i G. Goździewicz (red.), System Prawa Pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa.

Sobczyk, A. (2020). Zakład pracy jako zakład administracyjny. Z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy). Kraków.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę