Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mateusz Ducki
ORCID: 0000-0002-2842-779X
Mateusz Ducki, student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
pracuje w kancelarii Banasik Woźniak i Wspólnicy sp.k. w dziale prawa pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.3
JEL: K31

Pandemia COVID-19 wywołuje szereg skutków społecznych i gospodarczych wymagających odpowiedzi w regulacjach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tak zwana ustawa antykryzysowa z 2 marca br. wprowadza rozwiązania, które umożliwiają ograniczanie uprawnień pracowniczych, a także wsparcie państwa dla utrzymania stanu zatrudnienia. Cel ten realizują przewidziane w niej porozumienia zawieszające. Autorzy, analizując stronę podmiotową i przedmiotową tych porozumień, wskazują na podobieństwa i różnice między nimi. Zwracają przy tym uwagę na odmienne ich konstrukcje i wykazują mankamenty legislacyjne z tym związane, starając się ocenić efektywność i skuteczność porozumień zawieszających w praktyce.

Słowa kluczowe: porozumienie zawieszające; ustawa antykryzysowa; przestój ekonomiczny; obniżony wymiar czasu pracy; stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Mateusz Ducki, student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
pracuje w kancelarii Banasik Woźniak i Wspólnicy sp.k. w dziale prawa pracy.