Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej

Pandemia COVID-19 wywołuje szereg skutków społecznych i gospodarczych wymagających odpowiedzi w regulacjach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tak zwana ustawa antykryzysowa z 2 marca br. wprowadza rozwiązania, które umożliwiają ograniczanie uprawnień pracowniczych, a także wsparcie państwa dla utrzymania stanu zatrudnienia. Cel ten realizują przewidziane w niej porozumienia zawieszające. Autorzy, analizując stronę podmiotową i przedmiotową tych porozumień, wskazują na podobieństwa i różnice między nimi. Zwracają przy tym uwagę na odmienne ich konstrukcje i wykazują mankamenty legislacyjne z tym związane, starając się ocenić efektywność i skuteczność porozumień zawieszających w praktyce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: porozumienie zawieszające; ustawa antykryzysowa; przestój ekonomiczny; obniżony wymiar czasu pracy; stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Bibliografia

Bibliografia/References

Drabek, A. i Wrocławska, T. (2013). Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy — zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy „antykryzysowej” z dnia 11 października 2013 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Drabek, A. i Wrocławska, T. (2014). Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy — warunki uruchomienia pomocy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Gersdorf, M. (2002). Czy przy przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę stosowanie układu zbiorowego pracy obowiązującego u dawnego pracodawcy może zostać zawieszone. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Gersdorf, M. i Gersdorf-Giaro, M. (1988). Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie Prawo spółdzielcze. Warszawa.

Gersdorf, M. i Raczkowski, M. (2020). W: Pietrzykowski, K. (red.), Prawo spółdzielcze. System prawa prywatnego. Warszawa.

Kuzak, K. (2010). Pojęcie przedsiębiorcy a ustawa antykryzysowa. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Łaga, M. (2013). Kilka uwag do porozumienia antykryzysowego z art. 23(1a) kodeksu pracy w kontekście jego zakresu podmiotowego i dyferencjacji

prawa pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Prusinowski, P. (2020). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113. Warszawa.

Raczkowski, M. (2019). Grupa spółek w świetle prawa pracy. Warszawa.

Rączka, K. (2002). Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Sobczyk, A. (2020). Tarcza antykryzysowa — art. 15g a tzw. pracodawca wewnętrzny, https://sobczyk.com.pl/tarcza-antykryzysowa-pracodawcawewnetrzny/?fbclid=IwAR0ZQiK XA2bVn3a6N2v-DpvTM3HNxO0L8AJuIKQNTcqGzhMZdzW_wOAdNOE (22.04.2020).

Stelina, J. (2003). Charakter prawny porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Państwo i Prawo, (9).

Stelina, J. i Zieleniecki, M. (2009). Regulacje antykryzysowe z zakresu prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Wagner, B. (2017). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę