Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. prof. UWr Renata Babińska-Górecka
ORCID: 0000-0002-9893-3276
Dr hab. prof. UWr Renata Babińska-Górecka, dr habilitowany nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, radca prawny, stypendystka Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium. Autorka około 70 opracowań naukowych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.1
JEL: K31

W artykule ustalono, że pomiędzy prawem ubezpieczeń społecznych a prawem cywilnym występuje stosunek odrębności i niezależności (autonomia stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych względem prawa cywilnego). Przeprowadzono w nim także rozważania na temat stosowania na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych pojęć i terminów występujących w prawie cywilnym, z uwzględnieniem trzech możliwych sytuacji: 1) przepisy prawa ubezpieczeń społecznych zawierają identyczne terminy do tych, które występują w prawie cywilnym, i mają jednoznacznie cywilistyczny rodowód, 2) w prawie ubezpieczeń społecznych występują terminy podobne do terminów i pojęć prawa cywilnego, 3) regulacja prawa ubezpieczeń społecznych zawiera terminy jednoznacznie różniące się od terminów prawa cywilnego, lecz podobne do nich w zakresie ich funkcji lub będące synonimami na gruncie języka polskiego.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; prawo cywilne; autonomia prawa ubezpieczeń społecznych

Dr hab. prof. UWr Renata Babińska-Górecka, dr habilitowany nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, radca prawny, stypendystka Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium. Autorka około 70 opracowań naukowych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.