Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sylwester Pietrzyk
Dr Sylwester Pietrzyk
ORCID: 0000-0001-7697-0853
Sylwester Pietrzyk – doktor nauk o zarządzaniu i jakości, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Społecznej Akademii Nauk, wykładowcą MBA Clark University, członkiem Rady Naukowej przy Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, a od 2010 r. – wykładowcą w Okręgowej Izbie
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.5
JEL: M54

Zarządzanie wiedzą jest kluczowe dla działania nowoczesnych organizacji — przedsiębiorstw i firm. Zespoły zdalne dotychczas były rzadkością. Jedynie sektor IT korzystał z tej metody działania. Nowe warunki pracy podczas wymuszonej izolacji gwałtownie zmieniły tę sytuację. Prawie wszystkie organizacje musiały się zwirtualizować. Jednym z największych wyzwań okazało się zarządzanie wiedzą, ponieważ powstał ogromny popyt na nowe kompetencje. Jest wiele przeszkód do pokonania, jak np. kultura organizacji czy brak kompetencji cyfrowych. Potrzebujemy przyswoić nowe metody szkolenia pracowników i zarządzania wiedzą, by stać się konkurencyjnymi w najbliższej przyszłości i skutecznie prowadzić politykę personalną.

Słowa kluczowe: edukacja; rozwój osobisty; metody szkoleniowe; zespoły wirtualne; zdalne nauczanie; COVID-19; lockdown

Sylwester Pietrzyk – doktor nauk o zarządzaniu i jakości, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Społecznej Akademii Nauk, wykładowcą MBA Clark University, członkiem Rady Naukowej przy Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, a od 2010 r. – wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Prowadził zajęcia dla Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez CTI w Londynie oraz In Dialogue w Kopenhadze. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i kilkuset artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu zarządzania. Był prelegentem na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zajmuje się badaniami wpływu procesów senioralizacji społeczeństwa na procesy zarządzania wiedzą w organizacjach. Od 20 lat działa w konsultingu w obszarze zarządzania, współpracując z ponad tysiącem organizacji.