Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Tomasz Giaro
ORCID: 0000-0002-5702-613

Prof. dr hab. Tomasz Giaro, od 2016 r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Europejskiej Tradycji Prawnej i wydawca pisma „Studia Iuridica”. W latach 1984–1985 stypendysta Fundacji Humboldta w Bonn, a w latach 1990–2006 pracownik naukowy Instytutu Historii Prawa Europejskiego im. Maksa Plancka we Frankfurcie nad Menem. W Niemczech pracował również jako profesor kontraktowy: w latach 1994–1995 na Uniwersytecie we Frankfurcie, w 1996 r. na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i w latach 1999–2000 na Uniwersytecie w Giessen. W latach 2006–2008 był profesorem wizytującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w latach 2010–2011 wykładał w Levin College of Law Uniwersytetu Florydy (Gainesville) w USA. Nominację profesorską otrzymał w 2009 r. W 2011 r. został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W latach 2015–2019 członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.1
JEL: K1

Zróżnicowanie w życiu społecznym i zróżnicowanie w prawie wzmagają wzajemne sprzężenie zwrotne w procesie rozwoju. Kodyfikacja prawa cywilnego w początku XIX w. zdawała się na pierwszy rzut oka gwarantować tryumf prawa równego dla wszystkich. Jednak po upływie półtora stulecia strony tak prostej umowy prawa cywilnego jak sprzedaż są zróżnicowane według ich statusu konsumenta lub przedsiębiorcy. Zgodnie z tą logiką zróżnicowania na przełomie XIX i XX w. powstała nowa gałąź prawa pracy. W tym względzie Leon Petrażycki (1867–1931) wprowadził fundamentalne rozróżnienie między pracodawcą a pracobiorcą, dla którego roszczenie o wynagrodzenie zabezpiecza potrzeby egzystencjalne jego i rodziny. Różni się więc ono od jakiegokolwiek standardowego roszczenia prawa cywilnego, np. z tytułu sprzedaży lub najmu.

Słowa kluczowe: zróżnicowanie; kodyfikacja i dekodyfikacja; from status to contract; Leon Petrażycki