Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.1
JEL: K1
Tomasz Giaro ORCID: 0000-0002-5702-613 , e-mail: giaro|uw.edu.pl| |giaro|uw.edu.pl

Proces prawnego różnicowania a początki prawa pracy

Zróżnicowanie w życiu społecznym i zróżnicowanie w prawie wzmagają wzajemne sprzężenie zwrotne w procesie rozwoju. Kodyfikacja prawa cywilnego w początku XIX w. zdawała się na pierwszy rzut oka gwarantować tryumf prawa równego dla wszystkich. Jednak po upływie półtora stulecia strony tak prostej umowy prawa cywilnego jak sprzedaż są zróżnicowane według ich statusu konsumenta lub przedsiębiorcy. Zgodnie z tą logiką zróżnicowania na przełomie XIX i XX w. powstała nowa gałąź prawa pracy. W tym względzie Leon Petrażycki (1867–1931) wprowadził fundamentalne rozróżnienie między pracodawcą a pracobiorcą, dla którego roszczenie o wynagrodzenie zabezpiecza potrzeby egzystencjalne jego i rodziny. Różni się więc ono od jakiegokolwiek standardowego roszczenia prawa cywilnego, np. z tytułu sprzedaży lub najmu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zróżnicowanie; kodyfikacja i dekodyfikacja; from status to contract; Leon Petrażycki

Bibliografia

Bibliografia/Reference

Carbonnier, J. (1991). Droit civil. Introduction. Paris.

Caroni, P. (1998). Saggi sulla storia della codificazione. Milano.

Ehrenberg, H. (red.). (1913). Rudolf von Jhering in Briefen an seine Freunde. Leipzig.

Eidenmüller, H. i in. (2008). The Common Frame of Reference for European Private Law. Oxford Journal of Legal Studies, 28. https://doi.org/10.1093/ojls/gqn031

Eidenmüller, H. i in. (2011). Towards a Revision of the Consumer Acquis. Common Market Law Review, 48.

Genner, S. (2006). Dekodifikation. Zur Auflösung der kodifikatorischen Einheit im schweizerischen Zivilrecht. Basel-Genf-München.

Giaro, T. (2009). Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa. W: H. Izdebski (red.), Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość. Warszawa.

Giaro, T. (2016). Die Lehre vom Einkommen. W: S. Dauchy i in. (red.), The Formation and Transmission of Western Legal Culture. Paris.

Gintowt, E. (2005). W: W. Wołodkiewicz (red.), Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego. Warszawa.

Guibert-Śledziewski, E. (1987). Les avatars du sujet de droit bourgeois. Czasopismo Prawno-Historyczne, 39(2).

Halpérin, J.-L. (2006). Histoire des droits en Europe de 1750 a nos jours. Flammarion.

Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.

Maine, H. S. (1917). Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas. London.

Martinek, M. i Poczobut, J. (2007). Modernizacja prawa zobowiązań w niemieckim kodeksie cywilnym. W: A. Brzozowski, W. Kocot i K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warszawa.

Mitrus, L. (2010). O genezie prawa pracy. W S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red.), Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. Tom II. Kraków.

von Petrażycki, L. (1895). Die Lehre vom Einkommen vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts. Tom II. Berlin.

Romanowski, M. (2017). Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe. W M. Romanowski (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE. Warszawa.

Sójka-Zielińska, K. (2007). Kodeks Napoleona. Historia i współczesność. Warszawa.

Thomas, J. A. C. (1979). The Art of Distinguishing. W L’educazione giuridica. Tom II. Perugia.

Villers, R. (1969). Le droit romain, droit d’inégalité. Revue des Etudes Latins, 47.

Wieacker, F. (1953). Das Sozialmodell der klassischen Privatrechtsgesetzbücher und die Entwicklung der modernen Gesellschaft. Karlsruhe.

Zimmermann, R. (2005). Consumer Contract Law and General Contract Law: The German Experience. Current Legal Problems, 58. https://doi.org/10.1093/clp/58.1.415A

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę