Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.5
JEL: K31

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w razie rozwiązania umowy o pracę

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (art. 47 i 57 k.p.) nie jest wynagrodzeniem, a odszkodowaniem, które dodatkowo pełni funkcję represyjno-prewencyjną. Żaden przepis ubezpieczenia społecznego nie wyłącza możliwości przyznania odszkodowania za czas pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Autorka wskazuje, że „wynagrodzenie” za czas pozostawania bez pracy powinno przysługiwać również za okres niezdolności do pracy pracownika szczególnie chronionego (art. 47 zd. 2 i 57 § 2 k.p.), który został bezprawnie zwolniony — w ten sposób, że pracodawca powinien być zobowiązany pokryć różnicę między wysokością świadczenia z ubezpieczenia społecznego a wynagrodzeniem, które pracownik by uzyskał, gdyby pracował.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy; pracownik szczególnie chroniony

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2020). Art. 57. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Barzycka-Banaszczyk, M. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Warszawa: C.H.Beck.

Bomba, K. (2017). Prawo pracy — rozwiązanie umowy o pracę — ustalenie wysokości wynagrodzenia (odszkodowania) za czas pozostawania bez pracy (art. 47 i 57 k.p.) — zasiłek chorobowy — świadczenia rehabilitacyjne. Glosa do wyroku SN z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 151/14. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6).

Darmorost, E. (2012). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Góral, Z. (2020). Art. 47. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jaśkowski, K. (2020). Art. 47. W: E. Maniewska i K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Gdańsk: Wolters Kluwer Polska.

Jędrasik-Jankowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kulig, K. (2013). Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy — glosa — P 46/11. Monitor Prawa Pracy, (12).

Liszcz, T. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika — cz. 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Pisarczyk, Ł. (2003). Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sadlik, R. (2013). Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Monitor Prawa Pracy, (1).

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy o konstytucje prawa i wolności człowieka. Warszawa: C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę