Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.5
JEL: K31

Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przy obniżonym wymiarze czasu pracy

Autorka przedstawia problematykę wpływu obniżonego wymiaru czasu pracowników w oparciu o porozumienia zbiorowe oraz inne rozwiązania przewidziane w kolejnych tarczach antykryzysowych na zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Analizuje wprowadzone rozwiązania covidowe mające na celu minimalizację strat z tego tytułu u osób pełniących role rodzicielskie i opiekuńcze. Autorka poddaje także w wątpliwość zasadność dalszego utrzymywania obecnego brzmienia art. 40 ustawy zasiłkowej.

Słowa kluczowe: : obniżony wymiar czasu pracy; porozumienia zbiorowe; tarcza antykryzysowa; zasiłek macierzyński; zasiłek chorobowy

Bibliografia

Bibliografia/References

Darmorost, E. (2012). Komentarz do art. 40 ustawy zasiłkowej. W: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. LexisNexis. Lex/el.

Godlewska-Bujok, B. (2020). Work-life balance i koronakryzys. Kilka uwag o procesach i ich konsekwencjach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.1

Grzebyk, P. (2013). Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników na podstawie art. 231a k.p. W: G. Goździewicz (red.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2001). Komentarz do art. 40 ustawy zasiłkowej. W: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówienie. LexisNexis. Lex/el.

Lach, D. E. (2012). Komentarz do art. 40 ustawy zasiłkowej, teza I. 2. W: M. Gersdorf i B. Gudowska (red.), Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. 1. Legalis.

Latos-Miłkowska, M. (2020). Porozumienia zbiorowe w tarczy antykryzysowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.10.4

Łaga, M. (2013). Kilka uwag do porozumienia antykryzysowego z art. 231a kodeksu pracy w kontekście jego zakresu podmiotowego i dyferencjacji prawa pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Pisarczyk, Ł. (2020). Prawo pracy wobec kryzysu. Państwo i Prawo, (12).

Raczkowski, M. i Ducki, M. (2020). Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.3

Radzisław, A. (2016a). Komentarz do art. 40 ustawy zasiłkowej, teza 2. W: A. Radzisław, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. 1. Legalis.

Radzisław, A. (2016b). Komentarz do art. 43 ustawy zasiłkowej, teza 1. W: A. Radzisław, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. 1. Legalis.

Radzisław, A. (2016c). Komentarz do art. 48 ustawy zasiłkowej, teza I. 1. W: A. Radzisław, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. 1. Legalis.

Szewioła, P. (2020). Matki na urlopach macierzyńskich skorzystają z tarczy branżowej, https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/8027303,matkina-urlopach-macierzynskich-skorzystaja-z-tarczy-branzowej.html

Rzetecka-Gil, A. (2017). Komentarz do art. 40 ustawy zasiłkowej, teza 2. W: A. Rzetecka-Gil, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. LEX/el.

Stelina, J. (2020). Komentarz do art. 231a k.p., teza 2. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Tomaszewska, B. (2020). Podstawa wymiaru świadczeń po obniżeniu wymiaru etatu — zmiana tarczy antykryzysowej. LEX/el.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2019). Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa — wybrane zagadnienia. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komentarz-do-ustawy-o-swiadczeniach-pienieznych-z-ubezpieczenia-spolecznego-w-razie-chorobyi-macierzynstwa-wybrane-zagadnienia/99417 (16.01.2021).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2020). Ustalanie od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. https://www.zus.pl/bazawiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/ustalanie-od-16-grudnia-2020-r_-podstawy-wymiaruzasilku-chorobowego-przyslugujacego-w-czasie-ciazy-oraz-zasilku-macierzynskiego-osobom-ktorym-zmieniono-wymiar-czasu-pracy-napodstawie-ustawy-o-covid-19/2721358 (5.02.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę