Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.12.7
JEL: K31

Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną

Artykuł koncentruje się na podmiotowej i przedmiotowej analizie wprowadzonego w ostatnim czasie do kodeksu pracy przepisu dotyczącego zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną (art. 6729 k.p.). Autorka rozważa kwestię relacji tej regulacji do ogólnych przepisów dotyczących równego traktowania, ostatecznie przypisując mu walor jedynie informacyjny.

Słowa kluczowe: równe traktowanie; dyskryminacja; praca zdalna.

Bibliografia

Bibliografia/References

Florek, L. & Zieliński, T. (2017). Komentarz do art. 183a kodeksu pracy. W: L. Florek (Red.), Kodeks pracy. Komentarz, LEX.

Kosut, A. (2015). Równość i sprawiedliwość w dostępie do zatrudnienia, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, LXII, 2, 93–114.

Piszczek, A. (2012). Zakaz dyskryminacji telepracownika, Wiedza Prawnicza, 2, 43–55.

Sanetra, W. (2013). Komentarz do art. 183a kodeksu pracy. W: J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, LEX.

Sobczyk, A. (2009). Telepraca w prawie polskim, Wolters Kluwer.

Tomaszewska, M. (2022). Komentarz do art. 183a kodeksu pracy. W: K. W. Baran (Red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–93, LEX.

Wandzel, M. (2006). Równe wynagradzanie pracowników niezależnie od miejsca świadczenia pracy, Monitor Prawa Pracy, 11, 570–573.

Wedde, P. (2002). Telearbeit. W: T. Blanke, P. Schüren, R. Wank, P. Wedde, Handbuch neue Beschäftigungdformen, (s. 251–330), Nomos Verlagsgesellschaft.

Wratny, J. (2017). Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3, 2–10.

 

Orzecznictwo sądowe/ Court decisions

Uchwała SN z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94, OSNP 1994, nr 3, poz. 39.

Wyrok SN z 16 września 1997 r., I PKN 259/97, OSNP 1998, nr 12, poz. 363.

Wyrok SN z 23 stycznia 2001 r., I PKN 191/00, OSNP 2002, nr 18, poz. 433.

Wyrok SN z 14 lutego 2002 r., I PKN 876/00, OSNP 2004, nr 4, poz. 60.

Wyrok SN z 15 grudnia 2004 r., I PK 97/04, OSNP 2005, nr 24, poz. 389.

Wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., I PK 100/05, Wokanda 2006, nr 6, poz. 28.

Wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r., I PK 50/06, Prawo Pracy 2006, nr 12, poz. 39.

Wyrok SN z 2 października 2012 r., II PK 82/12, OSNP 2013, nr 17-18, poz. 202.

Wyrok SN z 29 listopada 2017 r., I PK 367/16, LEX nr 2433082.

Wyrok SN z 20 czerwca 2018 r., I PK 48/17, LEX nr 2508183.

Wyrok SN z 11 października 2022 r., I PSKP 77/21, OSNP 2023, nr 4, poz. 39.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę