Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Adam Mariański
ORCID: 0000-0001-8690-9351
Dr hab. Adam Mariański Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy; partner w Mariański Group; przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.3
JEL: K340

Ustawodawca podatkowy ma dużą swobodę w kształtowaniu obciążeń podatkowych. Nie powinno to jednak prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników, zwłaszcza do odmiennego opodatkowania osób znajdujących się w takiej samej sytuacji. Skutkowałoby to bowiem naruszeniem zasady sprawiedliwości podatkowej. W doktrynie prawa podatkowego powszechnie uznaje się zasadę zdolności płatniczej jako fundament sprawiedliwego opodatkowania. Ustawodawca powinien poszukiwać indywidualizacji osobistej sytuacji podatnika, aby pobór podatku nastąpił z uwzględnieniem możliwości poniesienia tego ciężaru.

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie realizacji założenia sprawiedliwego opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakres badawczy obejmuje zasady wyodrębniania źródeł przychodów, a następnie różnicowania opodatkowania dochodu. Badanie pokazuje, że zasada zdolności płatniczej nie jest uwzględniania przez ustawodawcę w procesie kształtowania dochodu, a tym samym indywidualnego obciążenia podatkowego. Prowadzi to do niesprawiedliwego opodatkowania już w układzie horyzontalnym (sprawiedliwość pozioma).

Słowa kluczowe: podatek dochodowy; źródła przychodów; zasada sprawiedliwości podatkowej

Dr hab. Adam Mariański

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy; partner w Mariański Group; przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.