Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.3
JEL: K340

Źródła przychodów — niesprawiedliwe i skomplikowane różnicowanie opodatkowania dochodu osób fizycznych

Ustawodawca podatkowy ma dużą swobodę w kształtowaniu obciążeń podatkowych. Nie powinno to jednak prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników, zwłaszcza do odmiennego opodatkowania osób znajdujących się w takiej samej sytuacji. Skutkowałoby to bowiem naruszeniem zasady sprawiedliwości podatkowej. W doktrynie prawa podatkowego powszechnie uznaje się zasadę zdolności płatniczej jako fundament sprawiedliwego opodatkowania. Ustawodawca powinien poszukiwać indywidualizacji osobistej sytuacji podatnika, aby pobór podatku nastąpił z uwzględnieniem możliwości poniesienia tego ciężaru.

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie realizacji założenia sprawiedliwego opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakres badawczy obejmuje zasady wyodrębniania źródeł przychodów, a następnie różnicowania opodatkowania dochodu. Badanie pokazuje, że zasada zdolności płatniczej nie jest uwzględniania przez ustawodawcę w procesie kształtowania dochodu, a tym samym indywidualnego obciążenia podatkowego. Prowadzi to do niesprawiedliwego opodatkowania już w układzie horyzontalnym (sprawiedliwość pozioma).

Słowa kluczowe: podatek dochodowy; źródła przychodów; zasada sprawiedliwości podatkowej

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2015). PIT. Komentarz, wyd. V. Warszawa: Wolters Kluwer.

Blum, W. J., Kalven, H. (1966). The Uneasy Case for Progressive Taxation. Chicago: The University of Chicago Press.

Brzeziński, B., Olesińska, A. (2001). Prawo podatkowe. Część szczegółowa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Gomułowicz A., Mączyński, D. (2016). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gomułowicz, A. (1995). Postulat sprawiedliwości a system podatkowy. Monitor Podatkowy, (4), s. 102

Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Gomułowicz, A., Małecki, J. (1998). Podatki i prawo podatkowe. Poznań: Ars Boni et Aequi.

Gwiazdowski, R. (2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariański A. (red.), Krajewska, A., Nowak-Piechota, A., Wilk, M. (2016). Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mariański, A. (2017). Income Taxes. W: W. Nykiel, M. Wilk (red.), Polish tax system. Business Opportunities and Challenges. Warszawa: Wolters Kluwer, 177-215.

Mariański, A. (2018). Krótka historia opodatkowania dochodu. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (3), 9-26.

Mariański, A., Strzelec, D. (2014). Podatki dochodowe. W: W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego. Łódź: Fundacja CDiSP, 95-105.

Nita, A. (2013). Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania. Toruński Rocznik Podatkowy.

Nykiel, W. (red.) (2018). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: Difin.

Nykiel, W., Mariański, A. (2015). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Raczkowski, K., Schneider, F., Węgrzyn, J. (2020). Ekonomia systemu podatkowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Seligman, E. R. A. (1908). Progressive Taxation in Theory and Practice. Princenton: American Economic Association.

Siekman, P., Luijsterburg, N. (2006). Personal Income Taxation in the Netherlands. Bulletin for International Taxation, (8).

Steuerle, C. E. (2002). And Equal (Tax) Justice for All? W: J .J. Thorndike, D. J. Ventry Jr. (red.), Tax justice. The ongoing debate. Washington D.C.: The Urban Institute Press.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1387 ze zm.

 

Orzecznictwo i opinie/Judgments and opinions

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.10.2017, 0115-KDIT3.4011.187.2017.2.JŁ czy z 19.05.2017, 2461-IBPB-1-1.4511.81.2017.2.BS.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.07.2019, 0115-KDIT3.4011.251.2019.1.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.08.2019, 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20.08.2015, IBPB-2-2/4511-192/15/MZM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.06.2019, 0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP czy z 8.02.018, 0115-KDIT3.4011.362.2017.2.JŁ.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.11.2017, II FSK 2769/15.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29.10.2019, I SA/Gl 947/19.

Wyrok WSA w Gdańsku z 17.04.2019, I SA/Gd 170/19.

Wyrok WSA w Gliwicach z 25.04.2019, III SA/Gl 41/19.

Wyrok WSA w Łodzi z 19.11.2019, I SA/Łd 491/19.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę