Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.10.5
JEL: K25, K23

Adresat decyzji o nakazie rozbiórki – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.01.2023 r., II OSK 139/20

Przedmiotem niniejszej glosy jest częściowo krytyczna ocena wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.01.2023 r., II OSK 139/20. W glosowanym orzeczeniu NSA przyjął, że nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości. Powyższe wymaga bardziej pogłębionego komentarza (z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy) i osadzenia tych rozważań w już istniejącym orzecznictwie sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe: nakaz rozbiórki; decyzja administracyjna; inwestor; właściciel; prawo budowlane; prawo administracyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Godlewski, R. (2022). Komentarz do art. 52 pr. bud. W: D. Sypniewski (Red.), Prawo budowlane. Komentarz, Lex/el.

Hadel, M. (2016). Nadużycie prawa w prawie administracyjnym. „Przegląd Prawa Publicznego” (5), 46–57.

Niewiadomski, Z. (2022). Komentarz do art. 52 pr. bud. W: Z. Niewiadomski (Red.), Prawo budowlane. Komentarz. Legalis/el.

Plucińska-Filipowicz, A., & Filipowicz, T. (2023). Komentarz do art. 52 pr. bud. w: A. Plucińska-Filipowicz, & M. Wierzbowski (Red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. Lex/el.

Sondej, M. Z. (2020). Linia orzecznicza. Dysponowanie tytułem prawnym do nieruchomości, jako determinanta wyboru adresata decyzji organu nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowalnego. Lex/el.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360.

Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 4.09.2007 r., II OSK 1160/06, Lex nr 374725.

Wyrok NSA z 13.05.2014 r., II OSK 1924/13, Lex nr 1766596.

Wyrok NSA z 14.12.2016 r., II OSK 704/15, Lex nr 2232624.

Wyrok NSA z 06.12.2017 r., II OSK 714/16, Lex nr 2430506.

Wyrok NSA z 18.10.2018 r., II OSK 2623/16, Lex nr 2582325.

Wyrok NSA z 25.09.2019 r., II OSK 2247/18, Lex nr 2728562.

Wyrok NSA z 21.04.2021 r., II OSK 2103/18, Lex nr 3195264.

Wyrok NSA z 4.04.2023 r., II OSK 3811/19, Lex nr 3526963.

Wyrok WSA w Białymstoku z 17.10.2019 r., II SA/Bk 322/19, Lex nr 2738207.

Wyrok WSA w Gliwicach z 08.08.2019 r., II SA/Gl 17/19, Lex nr 2717848.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 18.06.2020 r., II SA/Go 168/20, Lex nr 3024948.

Wyrok WSA w Krakowie z 18.05.2017 r., II SA/Kr 239/17, Lex nr 2305200.

Wyrok WSA w Krakowie z 29.01.2019 r., II SA/Kr 1397/18, Lex nr 2618331.

Wyrok WSA w Łodzi 28.03.2023 r., II SA/Łd 953/22, Lex nr 3555944.

Wyrok WSA w Olsztynie z 25.06.2019 r., II SA/Ol 215/19, Lex nr 2695376.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 08.05.2019 r., II SA/Rz 252/19, Lex nr 2697501.

Wyrok WSA w Szczecinie z 23.03.2023 r., II SA/Sz 998/22, Lex nr 3522122.

Wyrok WSA w Warszawie z 15.05.2019 r., VIII SA/Wa 232/19, Lex nr 2681562.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę