Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Anna Zalcewicz
ORCID: 0000-0002-2459-4398
dr hab. Anna Zalcewicz Profesor w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.3

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy przepisów prawa normujących środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelniania klienta (strong customer authentication, SCA). Wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337, s. 35) zasady dotyczące identyfikacji tożsamości przy dokonywaniu płatności poprzez stosowanie SCA mają ograniczyć ryzyko nadużyć i oszustw, zwiększyć bezpieczeństwo płatności poprzez wprowadzenie rozwiązań zmniejszających możliwość dokonania nieautoryzowanych lub nielegalnych transakcji płatniczych. Znaczący wpływ tych przepisów na konsumentów przy jednoczesnej złożoności wymogów sprawia, że szczególnie istotne jest podjęcie rozważań ukierunkowanych na dokonanie takich analiz i podjęcie próby identyfikacji potencjalnych zagrożeń w związku z ingerencją prawodawczą w ten obszar usług płatniczych.

W niniejszym artykule zwraca się również uwagę na zjawisko technologizacji prawa rynku usług płatniczych, a szerzej rynku finansowego.

Słowa kluczowe: prawo; usługi płatnicze

dr hab. Anna Zalcewicz

Profesor w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.