Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Silne uwierzytelnianie klienta w świetle przepisów normujących wymogi bezpieczeństwa płatności – wybrane problemy

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy przepisów prawa normujących środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelniania klienta (strong customer authentication, SCA). Wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337, s. 35) zasady dotyczące identyfikacji tożsamości przy dokonywaniu płatności poprzez stosowanie SCA mają ograniczyć ryzyko nadużyć i oszustw, zwiększyć bezpieczeństwo płatności poprzez wprowadzenie rozwiązań zmniejszających możliwość dokonania nieautoryzowanych lub nielegalnych transakcji płatniczych. Znaczący wpływ tych przepisów na konsumentów przy jednoczesnej złożoności wymogów sprawia, że szczególnie istotne jest podjęcie rozważań ukierunkowanych na dokonanie takich analiz i podjęcie próby identyfikacji potencjalnych zagrożeń w związku z ingerencją prawodawczą w ten obszar usług płatniczych.

W niniejszym artykule zwraca się również uwagę na zjawisko technologizacji prawa rynku usług płatniczych, a szerzej rynku finansowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo; usługi płatnicze

Bibliografia

Bibliografia

Antala, M., Zsolt Szabó, L. (2016). Biometric authentication based on touchscreen swipe patterns, Procedia Technology 2016, (22), 862–869. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.01.061

Byrski, J. (2017). Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market — Selected Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (8), 25–42. https://doi.org/10.15678/znuek.2017.0968.0802

European Banking Authority. (2014). Final Guidelines on the security of internet payments, EBA/GL/2014/12_Rev. European Banking Authority. https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/934179/f27bf266-580a-4ad0-aaec-59ce52286af0/EBA-GL-2014-12%20%28Guidelines%20on%20the%20security%20of%20internet%20payments%29_Rev1.pdf?retry=1 (27.11.2019).

European Banking Authority. (2018). Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the RTS on SCA and CSC, EBA-Op-2018-04, https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/Opinion+on+the+implementation+of+the+RTS+on+SCA+and+CSC+%28EBA-2018-Op-04%29.pdf (27.11.2019).

European Banking Authority. (2019). Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2. https://eba.europa. eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+SCA+elements+under+PSD2+.pdf (27.11.2019).

European Central Bank. (2013). Recommendations for the Security of Internet Payments. Final Version After Public Consultation. European Centraln Bank.

Fedorowicz, M., Zalcewicz, A. (2019). An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1), 2–7.

Fiscal Conduct Authority. (2019). FCA agrees plan for a phased implementation of Strong Customer Authentication. https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-agrees-plan-phased-implementation-strong-customer-authentication (27.11.2019).

Lott, D. (2018). Biometrics: Modernising customer authentication for financial services and payments. Journal of Payments Strategy & Systems, 12 (4), 371–382.

Lovisotto, G., Malik, R., Sluganovic, I., Roeschlin, M., Trueman, P., Martinovic, I. (2017). Mobile Biometrics in Financial Services: A Five Factor Framework. Oxford: Department of Computer Science. University of Oxford. http://www.cs.ox.ac.uk/files/9113/Mobile%20Biome-trics%20in%20Financial%20Services. pdf (27.11.2019).

Mendyk-Krajewska, T. (2018). Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji usług drogą elektroniczną. Ekonomiczne Problemy Usług, (2), 117–126.

Mendyk-Krajewska, T. (2019). Biometryczne metody sprawdzania tożsamości w nowych zastosowaniach. Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych, (54), 35–47. https://doi.org/10.18276/epu.2018.131/2-11

Mielnicki, T., Wołowski, F., Grajek, M., Popis, P. (red.). (2013). Identyfikacja i uwierzytelnianie w usługach elektronicznych. Warszawa: Związek Banków Polskich.

Parasuraman, P. (2000). Technology readiness index (TRI): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies. Journal of Service Research, 2(4), 307–320. https://doi.org/10.1177/109467050024001

Regnard-Weinrabe, B., Finlayson-Brown, J. (2019). Adapting to a changing payments landscape [w:] J. Madir (red.), FinTech: Law and Regulation (22–48). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788979023.00014

Woszczyński, T. (red.). (2015). Biometria w bankowości — kluczowe aspekty. Warszawa: Związek Banków Polskich.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę