Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.2
JEL: K15, K20, L20, L21, L22

Charakterystyczne problemy i specyfika spółek rodzinnych – uwagi z perspektywy prawa niemieckiego i austriackiego

Niniejszy artykuł koncentruje się na charakterystycznych problemach i specyfice spółek rodzinnych, podkreślając znaczenie prawa spółek rodzinnych jako złożonego i kompleksowego obszaru praktyki głównie z zakresu prawa handlowego. W artykule zwrócono również uwagę na wybrane problemy z zakresu dogmatyki prawa spółek, dotyczące spółek rodzinnych. Przeprowadzona w artykule analiza skłania do wyciągnięcia wniosku, że prawo przedsiębiorstw i spółek rodzinnych, z uwagi na specyficzne problemy spółek rodzinnych, powinno stać się przedmiotem zwiększonego zainteresowania polskiej doktryny prawa spółek. Nie ma natomiast potrzeby dostosowywania polskiego prawa spółek do potrzeb spółek rodzinnych, ponieważ zdecydowana większość problemów związanych z ich funkcjonowaniem może zostać rozwiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne; spółka rodzinna; fundacja rodzinna; sukcesja przedsiębiorstwa; sukcesja przedsiębiorcy; prawo spółek; prawo handlowe

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Bochmann, Ch., Scheller, J., & Prütting, J. (2021). Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. Band 9. Recht der Familienunternehmen. 6. Auflage, C.H.Beck.

Dębiński, A., & Jońca, M. (2016). Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia. C.H.Beck.

Holler, L. (2019a). Das Recht der Familienunternehmen und ihre Besonderheiten in der Rechtsanwendung und –gestaltung (Teil I). Das Gesellschaftsrechtrecht der Familienunternehmen – Auf dem Weg zu einem Sonderrecht? Deutsches Steuerrecht, (16–17).

Holler, L. (2019b). Das Recht der Familienunternehmen und ihre Besonderheiten in der Rechtsanwendung und -gestaltung (Teil II). Vom Familienverband der Gesellschafter zum besonderen Gesellschaftszweck der Familiengesellschaft als Geschäftsgrundlage und Wesensmerkmal des Familienunternehmens. Deutsches Steuerrecht, (18).

Jara, Z. (2023). Komentarz do art. 151 k.s.h. W: Z. Jara (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz (wyd. 27). C.H.Beck.

Kalls, S., & Probst, S. (2013). Familienunternehmen. Gesellschafts- und zivilrechtliche Fragen. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

Nowacki, A. (2018). Komentarz do art. 151 k.s.h. W: A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz. Art. 151–226. C.H.Beck.

Stranz, J. (2021). O potrzebie obiektywnej interpretacji interesu spółki. Monitor Prawa Handlowego, (4).

Sudhoff, H. (2005). Familienunternehmen. 2 Aufl. C.H.Beck.

Wiórek, P. M. (2020). Prawo handlowe – między jednością a dualizmem prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy prawa niemieckiego. Przegląd Prawa i Administracji, (121).

Wiórek, P. M. (2023). Czy istnieje potrzeba wyodrębnienia w ramach prawa handlowego i prawa spółek prawa przedsiębiorstw i spółek rodzinnych? Uwagi ogólne z perspektywy prawa niemieckiego i austriackiego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2023.6.2

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę