Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.2
JEL: K15, K22

Czy koniecznością ochrony konsumenta można uzasadnić każde uregulowanie prawne? Uwagi na tle art. 117 § 2(1) k.c.

Dokonana w 2018 r. nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe uregulowanie przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Jego celem było wzmocnienie sytuacji prawnej dłużnika będącego konsumentem. Zgodnie z nowym art. 117 § 21 k. c., po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia takich roszczeń, a upływ terminu sąd uwzględnia z urzędu. Skutek przedawnienia jest więc niezależny od woli dłużnika będącego konsumentem. Autor artykułu wskazuje, że uregulowanie jest wadliwe, a koncepcja ochrony konsumenta została wykorzystana do osiągnięcia celów niezgodnych z założeniami tej ochrony. Zadaniem państwa jest bowiem zapewnienie konsumentowi pomocy w rozpoznaniu i ocenie jego sytuacji prawnej, nie zaś zastępowanie go w tej roli.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedawnienie; kodeks cywilny; konsument; przedsiębiorca

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Brzozowski, A. (1992). Nowa regulacja przedawnienia w prawie cywilnym. Państwo i Prawo, (3), 21–31.

Brzozowski, A., Kocot, W. J., Skowrońska-Bocian, E. (2018). Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Chmaj, M. (2018). Ekspertyza prawna w przedmiocie: oceny zgodności z konstytucją, oceny skutków regulacji dochowania zasad techniki prawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy — kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie skrócenia terminów przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 do 6 lat, druk sejmowy nr 2216/VIII kad., http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2216 (11.03.2021).

Górowski, J. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 2. Warszawa: C.H.Beck.

Klafkowski, Z. (1970). Przedawnienie w prawie cywilnym. Warszawa: PWN.

Kłoda, M. (2018). Problematyka międzyczasowa zmiany przepisów o przedawnieniu z 2018 r. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 42–50.

Kocot, W. J. (2019). Zmiana regulacji przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym. Państwo i Prawo, (3), 124–142.

Krajewski, M. (2018). Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń. Przegląd Prawa Handlowego, (12), 12–21.

Kruszyńska-Kola, J. (2020). Ratio przedawnienia. Warszawa: C.H.Beck.

Kuźmicka-Sulikowska, J. (2018). Normatywne określenie sposobu uwzględniania upływu terminu przedawnienia roszczeń jako wybór motywowany względami polityki społecznej. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (3), 10–23.

Lissowska, M. (2010). Polityka konsumencka — podstawy teoretyczne, cele i narzędzia. Gospodarka Narodowa, (10), 57–77. https://doi.org/10.33119/gn/101160

Lutkiewicz-Rucińska, A. (2016). Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia. Transformacje Prawa Prywatnego, (1), 55–91.

Machnikowski, P. (2018). Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń. Przegląd Sądowy, (9), 7–19.

Machnikowski, P. (2018). O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń. Państwo i Prawo, (6), 107–120.

Mikłaszewicz, P. (2017). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: C.H.Beck.

Pazdan, M. (2020). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Warszawa: C.H.Beck.

Radwański, Z. (1987). Kierunki reformy prawa cywilnego. Państwo i Prawo, (4), 5–19.

Strugała, R. (2019). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Trzaskowski, R. (2006). Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Przegląd Sądowy, (2), 3–15.

Wawrykiewicz, M. (2018). Ekspertyza prawna na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2216/VIII kad., http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2216 (11.03.2021).

Wiak, J. (2020). Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5), 33–38. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.5.4

Wielgus, K. (2019). Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. — analiza prawna. Transformacje Prawa Prywatnego, (2), 109–147.

 

Inne źródła/Other sources

Tezy legislacyjne przyjęte w dniach 19 II i 14 III 1988 przez zespół powołany do opracowania problematyki terminów prawa materialnego i prawa procesowego Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (niepubl.).

Uzasadnienie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 2216/VIII kad., http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2216.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę